Tobii varnar för störningar i leverantörskedjan

Eyetrackingbolaget Tobiis affärsområdet Tobii Dynavox förutspår försenade leveranser av vissa produkter. Detta sker på grund av störningar i distributionskedjan orsakat av den pågående pandemin i kombination med hög efterfrågan på kommunikationshjälpmedlet I-Series.
I ett VR-headset kan användaren besöka en helt virtuell värld i 3D. Detta kan exempelvis användas inom spel, utbildning eller andra applikationer.
Förseningen beräknas resultera i uppskjutna intäkter om 40-80 miljoner kronor, primärt från andra till tredje kvartalet 2021. Påverkan på koncernens helårsresultat väntas bli obetydlig. Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades på torsdagskvällen.

Pandemin har orsakat globala störningar i tillgången på främst LCD-skärmar och i kombination med en hög efterfrågan på I-Serien förväntas en tillfällig störning av leveranserna för Tobii Dynavox. Även om leveranstiderna väntas bli längre så kommer sannolikt effekten på orderingången vara begränsad.

Tobii Dynavox arbetar nära sina leverantörer, kunder och partners för att mildra effekterna av situationen. Kunder som påverkas kommer i största möjliga mån att erbjudas alternativa produkter från Tobii Dynavox medan de väntar på sin I-Series-leverans.

Baserat på den information som finns att tillgå beräknas förseningen resultera i uppskjutna intäkter i intervallet 40-80 miljoner kronor, från främst andra till tredje kvartalet 2021.