Trelleborg slår prognoserna

Verkstadsbolaget Trelleborg redovisar en lägre omsättning och rörelsevinst för det andra kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Båda utfallen var dock över förväntan.

Trelleborgs omsättning sjönk 17,9 procent till 7 689 miljoner kronor (9 361). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 362.

Rörelseresultatet blev 837 miljoner kronor (1 203). Rörelsemarginalen var 10,9 procent (12,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 942 miljoner kronor (1 321), väntat var 658, med en justerad rörelsemarginal på 12,3 procent (14,1).

Resultatet före skatt var 753 miljoner kronor (1 092).

Resultatet efter skatt blev 572 miljoner kronor (806).

Resultat per aktie hamnade på 2,11 kronor (2,98).

Trelleborg, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 7 689 7 362 4,4% 9 361 -17,9%
Rörelseresultat 837 1 203 -30,4%
Rörelsemarginal 10,9% 12,9%
Rörelseresultat, justerat 942 658 43,2% 1 321 -28,7%
Rörelsemarginal, justerad 12,3% 8,9% 14,1%
Resultat före skatt 753 1 092 -31,0%
Nettoresultat 572 806 -29,0%
Resultat per aktie, kronor 2,11 2,98 -29,2%

Konsensusdata från Factset