Trendbrottet – fler öppet arbetslösa

Totalt var drygt 344.000 personer, 6,9 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juli. Det var drygt 5.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,9 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,8 procent av arbetskraften i juli, jämfört med 3,4 procent föregående månad och 3,8 procent för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa var 188.000, 500 färre jämfört med samma månad föregående år.

”Det är en tydlig ökning, och vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar”, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

Av de inskrivna arbetslösa i juli var 145.000 inrikes födda och 199.000 utrikes födda.

Av de utrikes födda var 166.000 födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 19,0 (19,9) procent på ett år.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 156.000, 5.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

92.000 personer hade olika former av arbete med stöd, knappt 9.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Det totala antalet nyanmälda lediga platser var 62.000, jämfört med 70.000 samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 2.600 i juli, Det är något lägre än genomsnittet för de senaste tolv månaderna.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 46.000 inskrivna arbetslösa i juli, 1.000 färre än under samma månad förra året.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.