Trianon ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ökade hyresintäkter och ett högre förvaltningsresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Aktier, Fonder
Foto:TT
Hyresintäkterna uppgick till 142,3 miljoner kronor (117,2), en ökning med 21,4% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 102,3 miljoner kronor (80,7), en ökning med 26,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 67,8 miljoner kronor (54,0), en ökning med 25,6% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 230 miljoner kronor (79,3), en ökning med 190,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,93 kronor (2,02), vilket innebär en ökning med 193,6% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 107,82 kronor (89,36).

”Trianon fortsätter att fokusera på uthyrning, förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion. Vårt konsekventa fokus och medarbetarnas engagemang och vilja att förbättra, gör att vi även under det tredje kvartalet ökar tillväxten och vårt förvaltningsresultat”, uppger bolagets VD Olof Andersson.

Till följd av den nyligen genomförda nyemissionen anses möjligheten för fortsatt expansion genom förärv och värdeskapande investeringar, både i befintliga bestånd och nyproduktion finnas.

Trianon, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 142,3 117,2 21,4%
Driftöverskott 102,3 80,7 26,8%
Förvaltningsresultat 67,8 54,0 25,6%
Nettoresultat 230 79,3 190,0%
Resultat per aktie, kronor 5,93 2,02 193,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 107,82 89,36 20,7%