Triss i flaggor inför Tellusgruppens notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Tellusgruppen inför noteringen på First North och hittat tre flaggor.
IPO

Den 28 april noteras Tellusgruppen på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för tveksamma incitament och en för täta personkopplingar.

Tellusgruppen
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 100 Mkr
Sista teckningsdag 2021-04-20
Första handelsdag 2021-04-28

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Tellusgruppen betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,0% av erbjudandet, och därför hissas en flagga.

Den andra flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Mangold, som är finansiell rådgivare i IPO:n, är teckningsåtagare i Tellusgruppens IPO.

När det kommer till den sista flaggan, för täta personkopplingar, är Bijan Fahimi och hans maka Narges Moshiri grundare och storägare i Tellusgruppen. Birjan är VD i bolaget medan Narges är styrelseledamot. Vidare är styrelseledamoten Elnaz Madani dotter till Narges Moshiri, och styrelseledamoten Elnaz Madani är sambo med CFO Arnar Viðarsson. Det finns alltså många familjemedlemmar med i styrelsen och ledningen och för detta hissas en flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL TELLUSGRUPPENS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 20 april och teckningskursen är 8 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Plexian Inväntar notering First North 2021-03-30 2021-04-14 Läs här
Trainimal Inväntar notering NGM SME 2021-03-31 2021-04-16 Läs här
Dlaboratory Inväntar notering First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här
Lipum Teckningstid pågår First North 2021-04-08 2021-04-22
Sensor Alarm Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-07 2021-04-23 Läs här
Spermosens Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-12 2021-05-05