Tungt för EMU:s tjänsteindustri

Samtidigt som EMU:s inköpschefsindex för industrin minskade mindre än väntat minskade inköpschefsindexet för tjänsteindustrin mer än väntat.
EMUs inköpschefsindex för industrin minskade mindre än väntat i november.

Industriindexet sjönk i november till 53,6. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 53,2.

Föregående månads utfall var 54,8.

En siffra över 50 indikerar expansion.

EMU november, 2020 Konsensus oktober, 2020
Inköpschefsindex för industrin 53,6 53,2 54,8

Konsensusdata från Bloomberg

Samtidigt minskade EMU:s inköpschefsindex för tjänsteindustrin mer än väntat i november.

Tjänsteindexet sjönk i november till 41,3. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 42,0.

Föregående månads utfall var 46,9.

EMUs sammanvägda inköpschefsindex minskade mer än väntat i november.

Det sammanvägda indexet sjönk i november till 45,1. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 45,6.

Föregående månads utfall var 50,0.

En siffra över 50 indikerar expansion.

EMU november, 2020 Konsensus oktober, 2020
Inköpschefsindex för tjänstesektorn 41,3 42,0 46,9
Inköpschefsindex sammanvägt 45,1 45,6 50,0

Konsensusdata från Bloomberg