Tvåsiffrig avkastning för Oljefonden under 2020

Norska oljefonden lyckades under 2020 ge en tvåsiffrig procentuell avkastning trots den stora turbulensen i inledningen av året.
Nicolai Tangen, Norska oljefonden.
Nicolai Tangen, Norska oljefonden. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT
Avkastningen landade på 1 070 miljarder norska kronor, eller 10,9%. Dess prestation var 0,27 procentenheter bättre än jämförelseindex. Det framgår av ett pressmeddelande.

2020 blev också det nästa bästa året någonsin vad gäller avkastningen i absoluta tal, endast slaget av 1998.

Avkastningen från aktier landade på 12,1%. Apple, Amazon och Microsoft var de största bidragsgivarna mätt i absoluta tal.

Avkastningen från ränteplaceringar blev 7,5%, och från onoterade fastighetsinnehav minus 0,1%.

Vid årsskiftet var fondens värde 10 914 miljarder norska kronor. Fonden var investerad till 72,8% i aktier, 2,5% i fastigheter och 24,7% i räntor.