Urstark oktober för portföljen

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen har utvecklats väldigt starkt under oktober. Nu genomförs en rad affärer.

Den rapportunga oktobermånaden har varit synnerligen angenäm för Avkastningsportföljen, som avkastat hela 10,9 procent hittills. Det är mer än dubbelt så bra som index +4,5 procent.

Polymerduon Hexpol och Trelleborg kom båda in med rapporter som visade på negativ organisk tillväxt. I Hexpols fall -8 procent, i Trelleborgs fall -1 procent. Det låter inte som bra bränsle för aktierna, men aktieutvecklingen handlar som bekant om vad som ligger i kursen och inte. I båda fallen hade investerarna prisat in för mycket pessimism helt enkel. Portföljen sitter nu med vinster på knappt 22 respektive knappt 19 procent och väljer att säkra vinsten i Hexpol då värderingen kommit upp och då det framstår som ett bra läge att dra ner på portföljens cykliska exponering.

Vård- och omsorgsbolaget Attendo var ett annat utropstecken i rapportfloden. Likt duon ovan handlade det även här om en rapport som var bättre än befarat. Problemen i Finland består, men denna gång bjöds inte på några nya negativa överraskningar utan istället små positiva tecken. Viktigast var dock att Attendo säkrat ny bankfinansiering med mer flexibla lånevillkor, något som i våra ögon minskar nyemissionsrisken i betydande grad. Att vända Finland kommer att ta tid, men i takt med att utvecklingen stabiliseras lär investerarna börja fokusera på hur ett Attendo i gammal god form kan prestera om två-tre år. Och då är aktien fortfarande riktigt billig.

Portföljens minsta innehav Qliro aviserade att dotterbolaget Qliro Financial Services ska särnoteras under första halvåret 2020. Uppdelningsbeskedet gav dock ingen positiv reaktion på börsen. Istället tycktes marknaden fokusera på koncernens vikande lönsamhet, där modehandlaren Nellys rörelsevinst dök med hela 97 procent under kvartalet. Avkastningsportföljen börjar tveka kring detta sum-of-the-parts-case och väljer att avyttra den resterande posten med en förlust på 8 procent. Givet att 60 procent av originalpositionen såldes med god vinst i april slutade Qliro-äventyret ändå totalt sett med vinst.

Bygghissföretaget Alimaks rapport bjöd på ömsom vin, ömsom vatten. Det justerade ebita-resultatet ökade med 12 procent i årstakt och ebita-marginalen stärktes från 12,4 till 14,0 procent, drivet av en god utveckling inom After Sales och fortsätta förbättringar inom Industrial Equipment. De svagare konjunkturutsikterna märks dock inom Construction Equipment, där rörelseresultatet backade med hela 28 procent. Avkastningsportföljen ser fortsatt ett välskött bolag som kan rida ut en svagare konjunktur, inte minst tack vare den höglönsamma eftermarknadsaffären. Lägg därtill att skuldsättningen fortsätter att falla, vilket skapar utrymme för nya värdeskapande förvärv.

Portföljens största innehav Allgon har utan några större nyheter stigit med hela 24,3 procent hittills i oktober och är uppe på de högsta nivåerna sedan våren 2017. Avkastningsportföljen gillar fortsatt caset med ett försiktigt värderat tillväxtbolag, men efter kursrallyt framstår det som rimligt att skära ner positionen ytterligare. 8 000 aktier säljs till fredagens stängningskurs 9,10 kronor. Tillsammans med övriga avyttringar innebär det att kassan ökar till knappt 15 procent.

Nedan läget i Avkastningsportföljen efter fredagens affärer:

avkport_close_27okt.PNG 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här