Vändningen – småföretagen mycket optimistiska om framtiden

Småföretagen drabbades hårt av coronapandemin och konjunkturindikatorn föll till den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. Men nu vänder det uppåt igen och indikatorn väntas stiga till den högsta nivån sedan 2011.
Vy över Centralbron i Stockholm.
Vy över Centralbron i Stockholm med Klara kyrka i mitten Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

De senas

I årets Småföretagsbarometer föll konjunkturindikatorn till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia och visar på en kraftig konjunkturförsvagning under de senaste tolv månaderna. Nu är dock vändningen här och småföretagen är mycket optimistiska inför framtiden, visar årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna

”Med tanke på den stora betydelse småföretagen har för jobbskapandet är det hoppfullt att vi, trots det gånga årets utmaningar, nu ser en tydlig optimism inför framtiden. Men det är viktigt att komma ihåg att det bygger på att vaccinationstakten fortsätter att vara hög, att smittspridningen därmed minskar och att de införda restriktionerna kan dras tillbaka”, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom och analytiker Swedbank.

Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89, det är den högsta nivån sedan 2011. Ökningen drivs av en ökad orderingång och stigande omsättning.

”Sedan 1990 har 80% av de nya jobben skapats i småföretag. Det är därför mycket glädjande för svensk arbetsmarknad att vart femte småföretag räknar med att öka antalet anställda det närmaste året”, säger Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna.

Främst är det de sysselsättningsintensiva branscherna hotell och restaurang som har högt flygande anställningsplaner.

Fyra av tio företag räknar också med en förbättrad lönsamhet medan endast 11% förutser en försämring. Nettotalet för lönsamheten stiger alltså till 32, den högsta nivån sedan 2007 efter att ha uppvisat den svagaste utvecklingen på tolv år.