Vänta tills kapitalet sviker

PORTFÖLJUPPDATERING Finansieringsfrossa skulle ta börsen närmare en botten. I väntan på det skickar Nordiska Värdeportföljen in lite vindkraftsvinster i den pressade konsumtionsduon Oriflame och Pandora.

Den senaste veckan har den globala börsbaissen tagit fart nedåt på nytt, vilket pressat den exportberoende Stockholmsbörsen med hela 6 procent.

Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen har dragits med, men inte fullt ut. Modellportföljens absoluta totalavkastning har minskat till 14,0 procent sedan starten för nästan ett år sedan, den 15 december i fjol. Mot Stockholmsbörsens OMXSGI index har däremot det relativa avkastningsförsprånget stärkts till nära 18 procentenheter (17 procentenheter för en vecka sedan).

 

VIKTAR OM LITE MEDVIND TILL KONSUMENTCASE I SNÅLBLÅST

Nordiska Värdeportföljen passar nu på att göra en omviktning på måndagens stängningskurser:

  • I kosmetikabolaget Oriflame köps ytterligare 185 aktier för stängningskursen 203,4 kronor, vilket lyfter det tidigare minsta innehavet från 2 till 5 procents portföljandel. Här gick systerportföljen Avkastningsportföljen in i förra veckan, efter köprekommenderationen i Affärsvärlden nr 48/2018. Nordiska Värdeportföljen lockas av en höglönsam och kapitallätt affär i tillväxtmarknadsekonomier som erbjuder goda långsiktiga tillväxtförutsättningar, för den som ser bortom nuvarande marknadsoro. Ställt mot vinstförmågan över tid gör dagens ensiffriga rullande rörelsevinstmultipel Oriflame till ett GARP-case svårt att motstå.
  • I näst största smyckesinnehavet Pandora görs ett femte aktieköp. På stängningskursen 333,3 danska kronor köps ytterligare 50 aktier (utifrån DKK/SEK-kursen 1,3838), vilket återställer portföljvikten till 20 procent. Att Nordiska Värdeportföljen fortsätter att snitta ned sig i Pandora är helt och hållet betingat av att aktiepriset rasat bra mycket djupare än vad den globala smyckesaffärens fundamentala värde hittills har setts försvagas. Att ställa sig på tvären mot konsensustrenden kan bli kostsamt, men skulle oron visa sig vara överdriven så har börsen här dumpat en vinstmaskin med många år kvar till vrakpriser.
  • Med en redan fullinvesterad portfölj hämtas finansieringen från en första vinsthemtagning i Eolus Vind, portföljens hittills drivande vindkraftscase. 1200 Eolus-aktier säljs för stängningskursen 47,8 kronor, motsvarande en realiserad totalavkastning på 113 procent inräknat utdelning. Eolus Vinds portföljvikt som fortsatt största innehav minskar nu till 30 procent samtidigt som den totala vindkraftsexponeringen, inräknat Arise, begränsas till en tredjedel. Nordiska Värdeportföljen ser en fortsatt attraktiv skördeperiod för Eolus de närmsta åren plus goda möjligheter att nya projektoptioner når hela vägen bortom det. Därför ligger resterande Eolus-position kvar tills placeringsalternativen blir än mer attraktiva.
  • Portföljen förblir fullinvesterad i företrädelsevis defensiva värdeaktier efter omviktningsaffärerna.

Nordiska Värdeportföljen per 2018-12-10.PNGNordiska Värdeportföljen per 2018-12-10

NÄSTA NEDGÅNGSVÅG BLIR FINANSIERINGSDRIVEN?

Börsernas prismekanism har fungerat skapligt utifrån att de kraftiga kursrekylerna har koncentrerats mot huvudsakligen konjunkturkänsliga branscher, där framtiden befaras rimma med historiken. Därmed är en del fallhöjd för bredare index redan tagen, vilket förbättrar börsutsikterna något framåt.

Samtidigt har börsnedgången hittills inte speglat att dopade finansieringsvillkor från experimentet med ultralätt penningpolitik kan dras tillbaka, med risken att svaga tillgångar som belånats billigt då kan behöva omfinansieras i lågkonjunktur. Politikens föredragna “lösning” på även nästa kris kan visa sig bli nya räddningar av misslyckat risktagande, så kallade bailouts. Men för att våga försvara nya bailout-paket inför alltmer populistiska befolkningar måste först större branscher och samhällsfunktioner i tunga västekonomier upplevas vara hotade på allvar.

Att amerikanska ”finkonglomeratet” General Electric nu får se sin handlingsfrihet begränsad av tidigare skuldexcesser är en försmak. Likaså råder förtroendekris på aktie- och kreditmarknaden för stora delar av eurozonens banksystem, vars sammankoppling är så pass omfattande att spridningsrisker över landsgränserna handlar om dagar vid ett större bankfallissemang. Därtill är Kinas stora skulduppbyggnad en svart låda, där det implicita stödet från en centralplanerade enpartistat förutsatts räcka och förbli intresserade av att skydda privata investerarintressen till varje pris.

I svenska kronor fås dock fortfarande ingen risk-fri ränta, varför investeringar i defensiva värdecase förblir det alternativ som Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen föredrar, den dystra kortsiktiga bilden till trots.

I något läge kommer den potentiella uppsidan tala tydligare för omplaceringar till högbelånat och krisbranscherna där svaga bolag faller som furor när marknaden viker och kapitaltillgången sviker.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här