Vindkraftsteknologibolaget Hexicon siktar på notering på Nasdaq First North

Hexicon, som utvecklar flytande vindkraftsparker och som har en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner, kommer att noteras på Nasdaq First North.
Vindkraft
Foto: Jonas Ekströmer / TT
I samband med noteringen genomför bolaget en listningsemission om 300 miljoner kronor, ett kapital som kommer att användas för att skapa ytterligare tillväxt framöver. Emissionen riktar sig till såväl institutioner som svenska privatinvesterare.

Totalt 64% eller cirka 220 miljoner kronor har säkrats av emissionen, däribland genom teckning från styrelseledamöter. Fullständiga villkor släpps i samband med prospektet torsdagen den 10 juni.

”Vår teknik för flytande vindkraft är utvecklad för djupa vatten, vilket markant ökar potentialen för havsbaserad vindkraft. Flytande vindkraft har stora fördelar gentemot konventionell vindkraft och kommer utgöra en betydande del av framtidens energimix. Det här bekräftas av de stora politiska beslut och accelererande efterfrågan som vi ser globalt och med nuvarande globala policymål förväntas den installerade havsbaserade vindkraften nå 219 GW år 2035 och 1 400 GW år 2050. Vi närmar oss kommersialisering och som listat bolag kan vi ta vår verksamhet till nästa nivå och därigenom bidra till klimatneutralitet med projekt som på sikt förväntas generera stora mängder förnybar energi både i Sverige och internationellt”, säger VD Marcus Thor i en kommentar.

Hexicon har också spikat ett antal finansiella mål. Bolaget siktar på en total omsättning om cirka 400 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Intäkterna från ägarandelar i projekt skall i genomsnitt stå för cirka två tredjedelar av den totala omsättningen och licensintäkter skall stå för majoriteten av den återstående tredjedelen av de totala intäkterna.

Vidare är målet att nå en årlig ebitda-marginal om 70%.