Vinsten sjunker för Hufvudstaden

Fastighetsbolagets vinst före skatt sjönk för årets första kvartal.

Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar på 283 miljoner kronor (260) för det första kvartalet 2014.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 285 miljoner kronor, enligt SIX News enkät med 6 analyshus.

Periodens värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var +61 miljoner (+73) medan värdeförändringarna på räntederivat var -55 miljoner (+39).

Rörelseresultatet (efter värdeförändringar) blev 290 miljoner (372).

Resultatet före skatt blev 258 miljoner (342) och nettoresultatet 194 miljoner (266), motsvarande 0,94 kronor per aktie efter utspädning (1,29).

Nettoomsättningen var 414 miljoner kronor (390), fördelat på 397 miljoner (373) i hyresintäkter från fastighetsförvaltningen och 17 miljoner (17) i intäkter från parkeringsverksamheten.

Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 421 miljoner och hyresintäkter på 407 miljoner.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.