Vinstlyft för Thule

Takboxproducenten Thule redovisar ökad omsättning och resultat som kraftigt slår analytikernas förväntningar för det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen steg 44,8% till 2 436 miljoner kronor (1 682). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 978.

Rörelseresultatet blev 596 miljoner kronor (249), väntat rörelseresultat var 396. Rörelsemarginalen var 24,5% (14,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 596 miljoner kronor (274), väntat var 404, med en justerad rörelsemarginal på 24,5% (16,3).

Resultatet efter skatt blev 449 miljoner kronor (181), analytikerkonsensus 291.

Resultat per aktie hamnade på 4,32 kronor (1,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 764 miljoner kronor (571).

Thules VD Magnus Welander skriver i rapporten att det starka kvartalet härleds till en förskjuten vårsäsong och en stark cykeltrend globalt sedan i början på juni.

”Vi tror att den starka trenden för aktiviteter närmare hemmet kommer att fortsätta vara positiv för våra cykel- samt husbilsrelaterade produkter, men för det fjärde kvartalet är det värt att notera att vi säsongsmässigt är mer exponerade mot kategorier som hittills påverkats negativt i pandemin”, uppger Welander.

Thule, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 436 1 978 23,2% 1 682 44,8%
Rörelseresultat 596 396 50,5% 249 139,4%
Rörelsemarginal 24,5% 20,0% 14,8%
Rörelseresultat, justerat 596 404 47,5% 274 117,5%
Rörelsemarginal, justerad 24,5% 20,4% 16,3%
Nettoresultat 449 291 54,3% 181 148,1%
Resultat per aktie, kronor 4,32 1,75 146,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 764 571 33,8%

Konsensusdata från Factset