Vissa riksbanksledamöter indikerade höjning vid slutet av prognosperioden

Riksbankens ledamöter var vid senaste mötet eniga om att behålla reporäntan och prognosen för de kommande tre åren oförändrad. Men vissa indikerade en höjning vid slutet av prognosperioden. Det framgår av protokollet som publicerats under torsdagsmorgonen.
Riksbanken
Foto: Hasse Holmberg / TT

Samtliga ledamöter stod bakom beslutet att behålla reporäntan oförändrad på 0,0% och prognosen som innebär oförändrad reporänta till tredje kvartalet 2024.

Dock resonerade några ledamöter ”kring en räntebana som skulle kunna indikera en höjning i slutet av prognosperioden”, skriver Riksbanken.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson skriver i en kommentar att protokollet har en hökaktig anstrykning. Han menar att det har utkristalliserats en mer hökaktig grupp där Breman, Flodén och Ohlsson ingår.

Han skriver vidare att även om direktionen fortfarande ser risker relaterade till pandemin så har fokus skiftat till inflationen och att en diskussion om dra tillbaka stimulanserna har kommit mer i fokus.

I protokollet står också att läsa att ledamöterna noterade att inflationen de senaste månaderna varit oväntat hög, men att detta beror på temporära effekter som man bör se igenom.

”KPIF-inflationen väntas falla tillbaka under nästa år och en fortsatt expansiv penningpolitik är en förutsättning för att inflationen mer varaktigt ska vara nära inflationsmålet. Bilden av inflationstrycket på lite sikt är oförändrad och flera ledamöter påtalade risken med att för tidigt dra tillbaka den penningpolitiska stimulansen. Man poängterade att inflationen under de senaste decennierna i genomsnitt varit alltför låg och att en inflation tillfälligt över 2 procent skulle kunna bidra till att bättre förankra pris- och löneförväntningarna i linje med målet”, skriver Riksbanken.