Vitrolife minskade rörelseresultatet mindre än väntat

Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk rörelseresultatet.
Vitrolife
.
Omsättningen sjönk 15,3% till 320,1 miljoner kronor (378). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 306.

Framgent tror Vitrolife att även fjärde kvartalet kommer att drabbas av minskad efterfrågan. Den nya smittspridningen ökar även osäkerheten. Det bedöms att kliniker kommer prioritera återgång till normal drift före investeringar varav engångsprodukter väntas återhämta sig snabbare än kapitalvaror.

Långsiktiga marknaden uppges emellertid vara i huvudsak oförändrat. Den tros växa mellan 5 till 10% årligen under en överskådlig framtid. Rörelseresultatet blev 112,4 miljoner kronor (130,5), väntat rörelseresultat var 81. Rörelsemarginalen var 35,1% (34,5). Den lägre marginalen var bland annat på grund av negativa skaleffekter till en följd av minskad försäljning. Resultatet före skatt var 113 miljoner kronor (136,9). Resultatet efter skatt blev 88,6 miljoner kronor (106,8), analytikerkonsensus 63. Resultat per aktie hamnade på 0,81 kronor (0,98). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 185,1 miljoner kronor (285).

”Under slutet av andra kvartalet uppskattade bolaget att antalet behandlingar uppgick till cirka två tredjedelar av motsvarande period föregående år. Under tredje kvartalet uppskattar bolaget att antalet behandlingar uppgick till cirka 90% av motsvarande kvartal föregående år”, skriver VD:n Thomas Axelsson.

Vitrolife, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 320,1 306 4,6% 378 -15,3%
EBITDA 134 155
Rörelseresultat 112,4 81 38,8% 130,5 -13,9%
Rörelsemarginal 35,1% 26,5% 34,5%
Resultat före skatt 113 136,9 -17,5%
Nettoresultat 88,6 63 40,6% 106,8 -17,0%
Resultat per aktie, kronor 0,81 0,98 -17,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 185,1 285 -35,1%

Konsensusdata från Factset