Volati ökar omsättning och nettoresultat 

Industribolaget Volati redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultaten kom i linje med den omvända vinstvarningen som kom för två veckor sedan.
Mårten Andersson, VD, Volati.
Mårten Andersson, VD, Volati.
Omsättningen steg 22 procent till 1 254 miljoner kronor (1 028).

Ebita-resultat blev 102 miljoner kronor (59), med en ebita-marginal på 8,1 procent (5,7). Det hänförs delvis till Salix-gruppen och industriaffärsområdet.Resultatet efter skatt blev 66 miljoner kronor (22), en ökning med 200,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (0,08), vilket innebär en ökning med 600,0 procent mot föregående år.

Skuldsättningsmåttet net debt/ebitda uppgår till 0,8, och bolaget uppger att balansräkningen är stark. Det ska tillåta Volati att exekvera på de tillväxtmöjligheter som finns.

”De förändringar som tillkännagavs under första kvartalet skapar bästa möjliga förutsättningar för Volati att fortsätta leverera hög tillväxt och skapa värde för aktieägarna som vi har gjort under de senaste åren”, kommenterar VD:n Mårten Andersson om bolagets fortsatta resa efter bland annat utskiftningen av Bokusgruppen.