Volvo föreslår extrautdelning

Fordonstillverkaren Volvo redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Styrelsen föreslår extra utdelning.
Volvos VD Martin Lundstedt
Volvos VD Martin Lundstedt.

Omsättningen steg 5,7 procent till 102 400,0 miljoner kronor (96 917). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 93 023.

Rörelseresultatet blev 10 219 miljoner kronor (12 215), väntat rörelseresultat var 10 143. Rörelsemarginalen var 10,0 procent (12,6).

Volvo laddar för strid – om framtidens marknadsandelar

Justerat rörelseresultat uppgick till 10 060 miljoner kronor (10 934), väntat var 10 174, med en justerad rörelsemarginal på 9,8 procent (11,3).

Resultatet före skatt var 10 202 miljoner kronor (11 877). Resultatet efter skatt blev 8 066 miljoner kronor (9 360), analytikerkonsensus 7 427. Resultat per aktie hamnade på 3,93 kronor (4,53).

I utdelning föreslås 13,00 kronor, 6,50 kronor ordinarie utdelning och 6,50 kronor i extra utdelning. Väntat var 15,50.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 23 579 miljoner kronor (16,668).

Oderingång lastbilar exklusive UD Trucks var 68 333 stycken (81 395). Leveranser var 60 360 stycken (51 310).

Prognoserna för totalmarknaden lämnas oförändrade för lastbilar.

Inom Anläggningsmaskiner lämnas samtliga prognoser oförändrade med ett undantag, Kina. Prognosen har nu justerats från -30 till -20 procent till -25 till -15 procent.

VOLVOS VD: ”ÅTERHÄMTNING”

”Marknadsprognoserna baseras på nuvarande visibilitet, vilken är låg. Osäkerheten är betydande på grund av svårighet att bedöma leveranskedjans kapacitet och den pågående covid-19-pandemin”, skriver Volvo.

Aktiviteten är bra i marknaden: ”Med en återhämtning i ekonomin efter svårigheterna 2020, innebar växande transportvolymer och förbättrad byggaktivitet att våra kunder ökade utnyttjandet av sina flottor, vilket var tillbaka på den nivå som rådde före covid19. Detta var tydligt såväl i tillväxten i vår serviceverksamhet och i en stark efterfrågan på både nya och begagnade produkter”, skriver vd Martin Lundstedt och fortsätter.

”Situationen i den globala leveranskedjan för halvledare och andra komponenter är dock fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet. Vi kommer därför även fortsättningsvis att ha störningar och stopp både i tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen. För närvarande sätter den globalt höga spridningen av covid-19 ytterligare press på den redan ansträngda leveranskedjan och produktionssystemet.”

Han bedömer att bolaget plockat marknadsandelar.

Fortsatt hög efterfrågan på nyckelmarknader

”Efterfrågan på lastbilar är fortsatt hög i nyckelmarknaderna och vi gör vårt yttersta för att tillverka så mycket vi kan för att minska de långa leveranstiderna till kunderna. Vår lastbilsverksamhet avslutade året starkt med över 60.000 leveranser i Q4 och med ökande marknadsandelar inom tunga lastbilar i både Europa och Nordamerika.”

Volvo-chefen uppger också att man har haft extra kostnader kopplat till störningar i leveranskedjan samt frakt. Bolaget uppger att man räknar med att inflationstrycket fortsätter.

Även inom anläggningsmaskiner är efterfrågan god. Kina är undantaget.

”Efterfrågan på anläggningsmaskiner var fortsatt god i Europa och Nordamerika, driven av hög byggaktivitet och investeringar i infrastruktur. Detta kompenserade nästan för en brant nedgång i Kina”, uppger Lundstedt.

Volvo ökade förra året sina investeringar i FoU och det kommer man göra även i år.

 

Volvo, Mkr Q4-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2020 Förändring
Nettoomsättning 102 400,0 93 023 10,1% 96 917 5,7%
Rörelseresultat 10 219 10 143 0,7% 12 215 -16,3%
Rörelsemarginal 10,0% 10,9% 12,6%
Rörelseresultat, justerat 10 060 10 174 -1,1% 10 934 -8,0%
Rörelsemarginal, justerad 9,8% 10,9% 11,3%
Resultat före skatt 10 202 11 877 -14,1%
Nettoresultat 8 066 7 427 8,6% 9 360 -13,8%
Resultat per aktie, kronor 3,93 4,53 -13,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 23 579 16,668 141 362,7%
Utdelning per aktie, kronor 13,00 15,50 -16,1%

Konsensusdata från Factset

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.