Ytterligare bolag drar tillbaka utdelningen

Mekonomen, Dometic och Awardit drar alla tillbaka sina förslag om utdelning.

Mekonomen bedömer att det finns en betydande risk för finansiell påverkan under det första halvåret 2020, och styrelsen har därför beslutat att ställa in tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 0:50 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset och dess påverkan på de marknader där Mekonomen har betydande närvaro och de valutor bolaget är exponerad mot, bedömer bolaget att risken för negativa effekter har ökat väsentligt.

Januari och februari har utvecklats i linje med motsvarande period föregående år, medan de senaste veckorna har visat på en betydligt lägre marknadsaktivitet och efterfrågan på verkstadstjänster och produkter, skriver Mekonomen.

Mekonomens logistikkedja fungerar väl i dagsläget och bolagets butiker och lager har normala nivåer.

”Effekterna från situationen med coronaviruset kommer att påverka Mekonomen Groups omsättning, resultat och kassaflöde för det första kvartalet och för delar av resten av året”, heter det.

Mekonomen rapporterar resultatet för det första kvartalet 2020 den 7 maj och kommer då att ge ytterligare information.

Också  Dometics styrelse drar tillbaka förslaget om utdelning inför årsstämman 2020 som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av det nya coronaviruset.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Spridningen av covid-19 påverkar marknader där Dometic har närvaro när det gäller produktion och försäljning. Den snabbt förändrade marknadssituationen till följd av spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på efterfrågan av Dometics produkter under det första kvartalet.

Dometic bedömer att efterfrågan även under det andra kvartalet kommer att påverkas negativt till följd av den osäkra situationen och ett förväntat utmanande marknadsläge.

”Det är i nuläget inte möjligt att kvantifiera de finansiella effekterna givet det exceptionella och osäkra marknadsläget. Det är styrelsens bedömning att det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning, vilket framgår av kallelsen till årsstämman, under rådande omständigheter inte längre är försvarligt då bolaget och koncernen kan behöva ha en ökad finansiell beredskap framöver. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning. För det fall omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliseras under året, samt att bolagets finansiella ställning tillåter, kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om en vinstutdelning”, heter det.

Även  Lojalitetsbolaget Awardit, vars aktie handlas på First North, har mot bakgrund av påverkan kunder och leverantörer beslutat att slopa den föreslagna ordinarie utdelningen om 2:25 kronor per aktie för 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget uppger att utvecklingen under det första kvartalet har varit stark med ökad omsättning och ebita-resultat.

Inom b2b-segmentete syns ännu ingen effekt, men inom konsumentsegmentet har bolaget nu börjat se en ”negativ omvärldspåverkan”.

”Det är ännu för tidigt att kvantifiera effekterna på intäkter och resultat av ovan nämnda förändringar men ledningen bedömer att de kan bli väsentliga om detta fortgår under en längre tid”, skriver bolaget.

En kund har valt att tillfälligt begränsa uttaget av bonuspoäng i sitt lojalitetsprogram vilket tillfälligt påverkar omsättning och resultat. Även många biografer håller stängt vilket har påverkat intresset för och försäljning av digitala biocheckar avtagit.

Vidare skriver bolaget att besparingsåtgärder har initierats och att ytterligare åtgärder utvärderas kontinuerlig.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.