Zalandos årsprognos överträffar marknadens förväntningar

Klädjätten Zalando presenterade på måndagskvällen prognoser för 2021 som överträffar marknadens förväntningar. Under tisdagsmorgonen har bolaget även släppt sina definitiva siffror för 2020.

”2020 har varit ett unikt år. Vi har hållit ögonen på vår långsiktiga vision att vara utgångspunkten för mode. Under de kommande åren är vårt fokus fortsatt på tillväxt och investeringar på lång sikt”, säger bolagets ena VD Robert Gentz.

Omsättningen under 2020 steg 23,1% till 7 982 miljoner euro (6 482,5). GMV-tillväxten var 30,4% till cirka 10,7 miljarder euro.

Justerat rörelseresultat utföll på 420,8 miljoner euro (224,9), med en justerad rörelsemarginal på 5,3% (3,5).

Resultatet efter skatt blev 226,1 miljoner euro (99,7), en ökning med 126,8% mot föregående år.

Enligt Factset konsensus för 2020 väntades 7,9 miljarder i intäkter och 434 miljoner i justerad rörelsevinst. Zalandos egen vinstprognos, från 4 november, var 375-425 miljoner euro.

För 2021 spår bolaget en tillväxt i GMV med 27-32% till 13,6-14,1 miljarder euro, intäkterna spås växa med 24-29% till 9,9-10,3 miljarder euro och det justerade rörelseresultatet spås uppgå till 350-425 miljoner euro.

Konsensus, enligt en sammanställning från bolaget per den 1 februari, var en median på 25% tillväxt i GMV, 21% tillväxt för intäkter och 361 miljoner euro i justerad rörelsevinst för 2021.

Bolaget uppger också att kapitalinvesteringarna för 2021 planeras att uppgå till 350-400 miljoner euro.

Den långsiktiga ambitionen för Zalando uppgraderas till att man vill stå för mer än 10% av modemarknaden i Europa, en marknad som är värd 450 miljarder euro. Under 2021 ska bolaget utöka med ytterligare marknader i Europa, vilket blir Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien och Slovenien, följt av Ungern och Rumänien under 2022.

Zalando, MEUR 2020 2019 Förändring
Nettoomsättning 7 982 6 482,5 23,1%
Rörelseresultat, justerat 420,8 224,9 87,1%
Rörelsemarginal, justerad 5,3% 3,5%
Nettoresultat 226,1 99,7 126,8%