Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetslösheten högre än väntat

2020-02-18 09:35
Foto: Bertil Ericson / TT

Arbetslösheten var 7,5 procent i januari, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 7,1 procent i januari.

Enligt Infronts prognosenkät väntades den säsongsjusterade arbetslösheten ha varit 6,9 procent i januari

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 7,0 procent i januari jämfört med 7,0 procent december.

Den ojusterade arbetslösheten var 6,0 procent i december, och 6,5 procent i januari 2019. Den säsongsjusterade arbetslösheten var 6,6 procent i december samt 6,2 procent i januari 2019.

Antalet sysselsatta steg med 14.000 personer justerat för avrundningar, till 5,034 miljoner i januari, jämfört med samma månad 2019.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 73.000 till 5,444 miljoner.

Antalet anställda minskade med 26.000 i januari jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,498 miljoner.

Antalet fast anställda ökade med 7.000, till 3,836 miljoner. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 33.000, till 662.000 personer.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari till i genomsnitt 135,8 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom