Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Calliditas vänder till vinst

2019-08-15 07:48
Foto: SPL / IBL Bildbyrå

Specialistläkemedelsbolaget redovisar en vinst för kvartalet.

Calliditas redovisar ett resultat efter skatt på 83,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-18,2). Resultatet per aktie uppgick till 2:36 kronor (-1:08).

Rörelseresultatet blev 85,4 miljoner kronor (-18,2).

Nettoomsättningen uppgick till 138 miljoner kronor (0). Intäkterna härrör från utlicensieringen av Nefecon för Kina till Everest Medicines, en affär som offentliggjordes den 10 juni och som innebar en initial ersättning om 15 miljoner dollar.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom