Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Gruvjätte får skräpstatus

2016-02-16 08:38

Den hårt pressade gruvjätten Anglo American aviserar nya försäljningar av tillgångar på mellan 3-4 miljarder dollar.

Åtgärderna förväntas resultera i positiva fria kassaflöden under innevarande år och framöver, enligt ett pressmeddelande.

De aviserade åtgärderna har gjort att bolaget nu hoppas kunna uppvisa en nettoskuld som understiger tio miljarder dollar under 2016, baserat på rådande valutakurser och råvarupriser.

Under tiden är siktet inställt på att åstadkomma en nettoskuld på sex miljarder dollar på medellång sikt i ett sätt att förstärka kreditbetyget, skriver bolaget.

Vidare meddelade Anglo att man är ute efter att förstärka rörelseresultatet med 1,9 miljarder euro i år jämfört med 2015. Det tänker man uppnå genom ytterligare kostnads- och produktivitetsförbättringar.

Mark Cutifani, vd för Anglo American, kritiserades av investerare under helgen för att ha tagit mer tid på sig än vad man borde ha gjort kring försäljningen av underpresterande tillgångar, efter att det stått klart att råvarububblan hade spruckit.

Kreditvärderingsinstitutet Moodys valde på tisdagen att sänka Anglo Americans kreditbetyg till BaA från Baa3, vilket i förenklade termer kan beskrivas som skräpstatus. Bakgrunden till sänkningen uppges vara ett flertal anledningar, bland annat risker relaterade till bolagets omstruktureringsplan så väl som svaga produktionsvalutor i form av brasilianska realen och sydafrikanska randen. Dessa förväntas tynga lönsamheten och försvåra det för Anglo att beta av nettoskulden under de två kommande åren, enligt Moodys.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom