Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp ratat investmentbolag

2018-02-14 18:30
Foto: Ratos

En olyckligt tajmad vinstvarning och pessimismen kring Ratos är den värsta på över ett årtionde. Affärsvärlden ser fortsatt köpläge.

KÖP Ratos vinstvarning fredagskvällen den 2 februari, när börskorrektionen i USA tog fart på allvar, har pressat aktien till trettonårslägsta.

Vinstvarningens kärna var att fjärde kvartalets omsättning vikit 10 procent och att ebita-resultatet tappat hela 40 procent, mot samma kvartal 2016. Helårsutfallen var mer godkända –2 procent respektive +4 procent.

Med en knapp tredjedel av omsättningen mot industri och en fjärdedel mot bygg är intäktstappet en möjlig signal om konjunkturtopp. Portföljens löpande resultat har däremot inte rasat över hela linjen. Två utpekade underpresterare står för majoriteten av senaste kvartalets ebita-tapp: särskilt Diab, som tillverkar kompositmaterial till bland annat vindkraftsvingar, men till viss del även butiks­inredningsbolaget HL Display.

Ratos redovisningsdjungel håller samtidigt fortsatt liv i förvirrad kritik där kortsiktiga resultat kopplas till investeringsstrategin. Ratos konservativa redovisning leder till att nedskrivningar i underpresterare sänker resultat och bokfört eget kapital, vilket inte påverkar kassaflödet.

Motsvarande uppjusteringar för normal- till överpresterande innehav görs ej så ju längre bolag ägs av Ratos, desto större övervärden, mot marknadsvärden på liknande bolag, byggs upp utanför balansräkningen. Obalansen rättar till sig först vid avyttring (exit).

Ratos portfölj köps nu till 0,6 gånger intäkterna, ev/sales, samt runt 13 respektive 11 gånger ebita respektive operativ ebita. Värderingsrabatten mot nordiska börsbolag består.

Ratos får upprepat köpråd med 50 kronor i ettårig riktkurs.

Det här är en sammanfattning av aktierådet

Läs mer: Ratade övervärden

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom