Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Medivir minskar omsättningen och förlusten

2020-02-13 08:45
Foto: Joakim Folke

Forskningsbolaget Medivir redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en klart minskad förlust.

Omsättningen sjönk 89,7 procent till 1,4 miljoner kronor (13,6).

Ebitda-resultat blev -30,3 miljoner kronor (-96,6).

Rörelseresultatet blev -32,0 miljoner kronor (-114,2).

Resultatet före och efter skatt var -32,0 miljoner kronor (-114,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,32 kronor (-4,72).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -23,6 miljoner kronor (-72,4).

Likvida medel uppgick till 134,6 miljoner kronor (286,3).

"Medivirs viktigaste uppgift är att utveckla och realisera värdet av våra läkemedelskandidater. Det var för att säkerställa vår förmåga att utveckla och exploatera de värden som ligger i vår kliniska portfölj som vi valde att koncentrera och fokusera verksamheten under 2019.
Våra egenutvecklade och helägda projekt har stor potential och jag ser fram emot utvecklingen av dessa projekt, framförallt MIV-818, under 2020. Affärsutveckling är fortsatt i fokus när det gäller remetinostat, birinapant och MIV-711", säger vd Uli Hacksell.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom