Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Överdrivet kursras

2019-06-05 13:58
Foto: Johan Nilsson/TT

ANALYS Trelleborg-aktien har backat hela 40 procent från fjolårets toppnivåer. Kursfallet ter sig klart överdrivet.

KÖP Aktiemarknadens syn på Trelleborg, vars polymerlösningar tätar, dämpar och skyddar, fascinerar.

Under många år, från åtminstone millennieskiftet och fram till och med 2012, var Trelleborg ett typiskt ”p/e 10-bolag”. Det vill säga cykliskt, spretigt och definitivt inte en mottagare när börsens placerare delade ut kvalitetsstämplar.

Men så förändrades något. Under perioden 2013–2017 började aktiemarknaden få upp ögonen för vd Peter Nilssons förändringsresa och aktien belönades med att under flera år handlas kring p/e 15. Med devisen ”Up or out” hade flera underpresterande verksamheter släppts och nya, mer välskötta verksamheter fått ta plats. Den här ”portföljoptimeringen” gav riktigt bra resultat på marginal- och vinstutvecklingen. De senaste tio åren, sedan 2008, har Trelleborgs ebita-resultat exklusive engångsposter ökat från 2 miljarder till 5 miljarder, motsvarande 9,3 procents årlig vinsttillväxt.

Efter det senaste årets kursfall har Trelleborg åter blivit ett p/e 10-bolag, vilket Affärsvärlden har svårt att finna förklaringar till. Visst är prognososäkerheten stor för de närmaste åren och risken för lågkonjunktur har ökat, men Affärsvärldens bild är att det redan ligger i Trelleborgs aktiekurs. Köp.

Detta är en kortversion av aktierådet Låkonjunktur inprisad.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom