Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Thomas Martinsons krav prutas med två tredjedelar

2010-03-10 12:17

Advokat Thomas Martinsons ersättningskrav för försvaret av en mordmisstänkt vd prutas rejält. Ett färskt beslut i tingsrätten drar ned ersättningen med 65 procent.

Advokaten Thomas Martinson, Stockholm, har jobbat 74 timmar med att försvara sin klient men får bara betalt för 25. Det framgår av ett beslut i dagarna (5 mars) från Uppsala tingsrätt där målet mot den tidigare mordmisstänkte börsbolagsvdn Robert Rhodin avskrivs eftersom åklagaren Elin Blank har lagt ned förundersökningen.

Robert Rhodin var grundare, storägare och vd för börsbolaget White Shark, ett filmbolag, när han i september 2009 greps misstänkt för mord. Han satt häktad fram till mitten av december, då han släpptes med motvieringen att brott kan ej styrkas. Affärsvärlden har kartlagt utvecklingen i ett reportage.Läs om börsrysaren White Shark här.

En av Rhodins advokater var Thomas Martinson, Stockholm. Han begär, enligt beslutet, ersättning för totalt 74 timmars arbete. Totalt ville han ha 148 745 kronor.

Martinson menar att han kom att bli en nödvändig kontaktperson "för en mängd spörsmål av väsentlig betydelse för klienten men av tredjemansintresse". Av kostnadsräkningen framgår det att han har haft fullt upp med att prata i telefon med White Shark, med långivare till bolaget, juridiska ombud, medier och med släktingar till den häktade börsbolags-vdn.

Enligt kostnadsräkningen har Martinson också fått flera besök på kontoret av närstående till klienter och att han mottagit skrivelser och fax ämnade för den häktade vdn. Han har också suttit med i mötesrum i anslutning till häktet i Uppsala när den nya White Shark-ledningen träffade hans klient.

Uppsala tingsrätt avfärdar kostnadskraven för arbete som inte är direkt relaterat till försvaret och konstaterar samtidigt att någon sådan specifikation inte finns upprättad:

"Han har bara i allmänna ordalag redogjort för sitt arbete. Det innebär att tingsrätten saknar underlag för att bedöma ersättningsanspråkets skälighet", skriver rättens ordförande Kurt Ek och tillägger att rätten därför får göra en uppskattning av vad som ”kan te sig befogat”.

Rätten landar därför i slutsumman 25 timmars ersättning, en nivå som sägs vara "skälig". Martinson får därmed totalt 81 125 kronor, inklusive ersättning för tidsspillan och utlägg.

Övriga försvarsadvokater i målet för de två andra personerna som satt häktade, totalt tre stycken, Anders Norman, Bengt Sörman och Leif Silbersky får vad de har begärt, totalt knappt 140 000 kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom