Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vägen öppen för Skanska i USA

2020-01-22 10:30
Foto: Janerik Henriksson/TT

Kraftigt ökade investeringar i vägnätet i USA kan ge Skanska ett lyft på den amerikanska marknaden.

Skanska bockar och bugar då vägbyggandet i USA nu tagit rejäl fart. Det ger ett välbehövligt tillskott för Skanska USA som plågats av svag lönsamhet och nedskrivningar. Efter en rörelseförlust på 657 miljoner kronor för helåret 2018 visade USA-rörelsen ett plus på 649 miljoner efter nio månader i fjol. Hur helåret blev avslöjas i bokslutsrapporten 7 februari. Klart är att Skanska USA, som svarar för 40 procent av hela Skanskas verksamhet, har stark medvind genom den kraftiga uppgången i vägbyggandet.

Under 2019 investerade delstaterna sammanlagt motsvarande drygt 1 000 miljarder kronor på att rusta upp och förbättra vägsystemen. Det var en ökning med 9 procent mot året innan och därmed den högsta tillväxten sedan 2015. Den snabba tillväxten väntas hålla i sig också i år. Bakom uppgången ligger stora eftersatta väginvesteringar där delstaterna täck budgetunderskott genom att skjuta upp vägunderhåll och nysatsningar. Totalt uppskattas det eftersatta behovet uppgå till cirka 8 300 miljarder kronor. Med en stark amerikansk ekonomi som gett delstaterna ökade skatteintäkter ska bristerna i infrastrukturen nu börja betas av.

Investeringarna i transportsystemet kan komma att skyndas på ytterligare genom ökade federala bidrag till delstaterna. I somras godkände Senaten ett lagförslag som ska höja de federala bidragen med 27 procent till totalt ca 2 700 miljarder kronor för femårsperioden fram till 2025. Förslaget är på väg till Representanthuset för eventuellt godkännande också där.

Denna nya Transportation Infrastructure Act of 2019 är tänkt att ersätta den från 2015 som går ut i år.

Skanska, som är ett av de största byggbolagen på en mycket fragmenterad USA-marknad, bör rimligen kunna plocka hem sin andel av dessa nya vägprojekt. Om de ökade vägbyggandet spiller över i nya order för Skanska får framtiden utvisa, säger Skanskas presschef Jacob Birkeland.

-Generellt sett är det en typ av projekt vi är intresserade av i våra kärngeografier på öst- och västkusten i USA, säger han.

Under 2018 uppgick Skanskas försäljning i USA till 67 miljarder kronor, en uppgång med 14 procent mot året innan. Tillväxten för 2019 kan väntas ha legat kvar på ungefär samma nivå så helårssiffran bör ha hamnat på nivån 75 miljarder.

-Historiskt har vår anläggningsverksamhet i USA svarat för ungefär en tredjedel av vår amerikanska byggverksamhet. Vägar, broar och tunnlar svarar för en stor del av den verksamheten, säger Jacob Birkeland.

Det har dock inte varit en helt problemfri expansion. Skanska har dels fått kritik för bristande säkerhet vid vägbyggen, vid det stora motorvägsbygget I4 Ultimate i Florida har fem arbetare dött vid vägbygget de senaste åren. Dels har Skanska vid ett antal tillfällen tvingats till projektnedskrivningar, det gäller bland annat nämnda I-4 Ultimate men också flygplatsbygget La Guardia.

Från oktober 2017 till november 2019 har Skanska enligt sina utskickade pressreleaser tagit väg- och brouppdrag på totalt 12,5 miljarder kronor i åtta olika projekt – alla på öst- och västkusten. Skanska releasar inga projekt värda under 300 miljoner kronor. Så under dessa åtta projekt finns ett stort antal ”små” uppdrag, totalt kan de amerikanska väg/tunnel/bro-uppdragen kanske hamna på över 20 miljarder kronor – och det med en högre vinstmarginal än vad man har för byggnader på höjden.

-Vår amerikanska anläggningsverksamhet har högre riskprofil i de projekt de tar på sig och då kräver vi följaktligen högre marginaler i anbudskedet än i vår amerikanska byggverksamhet, säger Jacob Birkeland.

-De projekt vi tar oss an ska ligga inom vår sweet spot. Är vi inte bekväma med riskprofilen så tackar vi nej, förtydligar han.

Skanska har ett marginalmål på 3,5 procent. Om man når det på sina amerikanska vägbyggen skulle det betyda ca 700 miljoner kronor i årsvinst.

Skanska är den största byggaren i New York State. Av de åtta releasade orderna ovan faller tre på New York, men de är stora och svarar för nära 8 miljarder kronor av de nämnda 12,5. Utöver det har man byggnadsverksamhet, bland annat ombyggnaden av flygplatsen La Guardia för nära 20 miljarder kronor.

Skanska har tidigare tagit ett antal stora order för New Yorks tunnelbana, bland annat Second Avenue Line vars första etapp slutfördes 2017. En förlängning av den linjen ligger i stadens planering och kan komma upp för anbudsgivning. Det blir ett mångmiljardprojekt där Skanska har kompetens och erfarenhet för att kunna framgångsrikt delta i en kommande anbudsgivning.

Sedan i fjol är det dock inte helt riskfritt att ta bygguppdrag för New York State och dess tunnelbanebolag MTA. Detta sedan delstaten infört regler som bestraffar byggare som inte håller budget eller tid. Överskrids dessa med 10 procent riskerar byggaren att bli utestängd från nya uppdrag av New York State i fem år. En sådan svartlistning kan också få effekt på verksamheten i andra delstater med regler om att en svartlistning i en annan stat också gäller där.

De tuffa New Yorkreglerna har dock överklagats av ett antal intresseorganisationer där de stora byggbolagen som Skanska USA och Kiewit ingår.

Hans Westerberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom