Avkastning på eget kapital (RoE)

Nettoresultat dividerat med företagets egna kapital. Detta nyckeltal indikerar hur mycket avkastning företaget generar på ägarnas investeringar. Vad som är ett bra RoE, Return on Equity, beror mycket på branschen och därför kan man med fördel jämföra konkurrerande bolag med varandra.

Tillbaka till Börsguiden