Belåningsgrad

Bolagets räntebärande skulder i förhållande till dess fastighetstillgångar. Ofta dras bolagets kassa av från skulden och då kallas nyckeltalet nettobelåningsgrad. Belåningsgrader uppåt 60-65% brukar ofta anses vara högt.

Tillbaka till Börsguiden