Nettoskuld

Olika definitioner finns men en vanlig är att nettoskulden är räntebärande skuld minus likvida medel och kortfristiga placeringar.

Tillbaka till Börsguiden