Price/Sales

Förkortas P/S. Förhållandet mellan en akties pris och bolagets omsättning per aktie. Alternativt mellan börsvärde och omsättning. Ger en bild av hur omsättningen värderas utan hänsyn tagen till om bolaget har stora eller små skulder.

Tillbaka till Börsguiden