SPAC

Från engelska Special Purpose Acquisition Company, är ett börsnoterat bolag som är ”tomt” det vill säga saknar kommersiell verksamhet. Idén är istället att använda det kapital man tagit in för att köpa ett onoterat bolag så att det istället blir noterat. Fenomenet började i USA men har nu kommit till exempelvis Sverige.

Tillbaka till Börsguiden