Venture Capital (VC)

Är på många sätt samma sak som Private Equity, då investeringarna sker i onoterade bolag. Men Venture Capital är primärt inriktat på nystartade bolag, i många fall start-ups som ofta är innovativa och snabbväxande. Det är inte ovanligt att flera VC-fonder investerat i samma start-up.

Tillbaka till Börsguiden