Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SBAB: Riksbankens kommunikation bidrar inte till att minska osäkerheten

2019-11-21 08:01
Robert Boije. Foto: SBAB

Efter en viss uppgång i år väntas bostadspriser vara stabila de närmaste åren till följd av stigande långräntor. Det skriver SBAB i sin rapport bomarknadsnytt på torsdagen, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Det är genuint svårt att göra prognoser över bostadspriserna när räntebilden hoppar fram och tillbaka. Riksbankens kommunikation bidrar inte till att minska osäkerheten. Vår prognos på svagt stigande långräntor bör dock ändå tala för i princip stillastående bostadspriser de alla närmaste åren", säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

Enligt SBAB:s modellprognos stiger bostadspriserna med 4 procent i år för att sedan ligga i det närmaste stilla under de följande åren.

SBAB tror att Riksbanken höjer räntan nu i december och sedan lämnar den oförändrad till början av 2022.

"Riksbankens motiv till att höja reporäntan i december med 0,25 procent är svåra att förstå med tanke på den tydliga konjunkturavmattningen samt att kärninflationen och inflationsförväntningarna under en längre tid legat, och även framgent förväntas ligga, en bra bit under Riksbankens mål. Vår bedömning är att höjningen av reporäntan i sig bidrar till att kärninflationen inte kommer att nå upp till Riksbankens mål förrän efter 2021", säger Robert Boije.

SBAB räknar med att svensk BNP kommer att öka 1,2 procent i år. BNP-tillväxten sjunker sedan till 0,8 procent nästa år, till följd av en vikande efterfrågan i omvärlden. Arbetslösheten kommer samtidigt att stiga, men någon recession blir det inte.

Bostadsbyggande väntas nu stabiliseras på drygt 40.000 påbörjade bostäder per år, efter ett fall på 30 procent från toppåret 2017. Detta matchar ungefär den förväntade befolkningsökningen, men räcker inte för att minska det underskott på minst 160.000 bostäder som enligt SBAB:s beräkningar finns sedan tidigare.

"De senaste årens kreditåtstramning och överproduktion av bostäder i vissa prissegment och kommuner bidrar till att en del av de bostäder som tillverkats och även är under produktion inte matchas av hushållens faktiska efterfrågan. Såväl kreditrestriktionernas betydelse som frågan om hur och för vem det byggs, måste snarast upp på bordet om vi ska kunna lösa bostadsbristen men också förbättra särskilt utsatta gruppers situation på bostadsmarknaden", säger Robert Boije.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom