Aktiespararna rekommenderar nobba budpliktsbudet på Corem

Storägaren M2 Asset Management har lämnat ett budpliktsbud på fastighetsbolaget Corem Property. Budet är på 18,60 kronor per A- och B-aktie och 322 kronor per preferensaktie.
Rutger Arnhult är största ägare i Corem.
Rutger Arnhult är största ägare i Corem, som främst äger logistik- och kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Aktiespararna konstaterar i ett pressmeddelande att budet var lägre än stängningskursen såväl sista handelsdagen före budet offentliggjordes som den volymvägda genomsnittliga stängningskursen de sista 20 handelsdagarna innan budet offentliggjordes.

Styrelsens oberoende ledamöter anser i sitt utlåtande att budet varken motsvarar Corems nuvarande värde eller framtida tillväxtmöjligheter. Till stöd för denna uppfattning finns också en fairness opinion gjord av BDO Corporate Finance som inte anser att budet är finansiellt skäligt.

”Aktiespararna delar den slutsats som styrelsen gör och konstaterar att budet troligen endast skett på grund av att M2 var tvungna till det. Någon allvarligt menad avsikt att förvärva Corem finns troligen inte. Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att inte acceptera budet”, skriver Aktiespararna i sitt pressmeddelande.