Coor ökar omsättning mer än väntat

Fastighetsservicebolaget Coor redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet och ökade vinsten jämfört med samma kvartal föregående år.
Vd AnnaCarin Grandin. Foto: Coor

Omsättningen steg 7,9 % till 2 445 miljoner kronor (2 265). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 372. Den organiska tillväxten uppgick till 8 %, medan tillväxt från förvärv var 1 %.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 167 miljoner kronor (141).

Rörelseresultatet blev 119 miljoner kronor (86). Rörelsemarginalen var 4,9 % (3,8).

Resultatet efter skatt blev 81 miljoner kronor (52), analytikerkonsensus 62.

Resultat per aktie hamnade på 0,8 kronor (0,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5 miljoner kronor (17).

Coors vd Anna-Carin Grandin uppger att bolaget har en stark pipeline och möjligheter till flera förvärv framöver.

”I takt med att vaccinationsprogrammen fortsätter och smittspridningen minskar i Norden, ser vi tydliga tecken på att andra halvåret kommer att präglas av en successiv återgång till kontoren. Pipeline för nya affärer är fortsatt mycket stark. Med ett bra kassaflöde och en stark balansräkning i ryggen ser vi goda möjligheter att också genomföra förvärv i Norden inom verksamheter och geografier som stärker erbjudande till våra kunder och bidrar till ökat värde för Coors aktieägare”, skriver Grandin.