Fortsatt stigande bostadspriser

Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Priserna på både bostadsrätter och villor ökade med ytterligare 2% i mars.

”Årets första kvartal präglades av fortsatta prisökningar på både bostadsrätter och villor. Utvecklingen drivs av förväntningar på låga räntor under en lång tid framöver i kombination med distansarbete och en kraftig stimulanspolitik. Just nu tyder mycket på att årets andra kvartal går i samma riktning. I vår senaste prognos tror 65% av fastighetsmäklarna på stigande småhuspriser under april till och med juni”, säger Björn Wellhagen, VD för Mäklarsamfundet.

Starka prisökningar på Gotland

Priserna på bostadsrätter ökade i samtliga redovisade områden. I Stor-Stockholm och centrala Göteborg och Malmö låg prisuppgången på 2% medan den var 1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +8% för bostadsrätter. För Stockholms- och Göteborgsområdet ligger prisutvecklingen på årsbasis på 7% och för Stor-Malmö på 12%.

”Det är en extremt stark marknad med korta säljtider och budgivningar som ofta sticker i väg. Som köpare behöver man nog gå miste om ett par bostäder för att helt förstå vad som pågår. De flesta vet att konkurrensen är hög, men inte alls på vilken nivå. Att bostäder säljs redan dagen efter de lagts ut är inte ovanligt. Samtidigt har jag svårt att se att detta kan fortsätta så länge till. Löneökningarna har inte hängt med och kommer på sikt bli en prisdämpande faktor. Att det blossat upp en debatt om återinförd fastighetsskatt kan också skapa viss oro på marknaden”, säger Fredrik Kullman, VD för Bjurfors Stockholm.

Priserna har stigit på årsbasis i samtliga av landets län. Gotlands och Värmlands län står för de största prisökningarna på +33% respektive +28%.

Rekord för villapriserna

Vad gäller villor noteras rekord för årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena. Prisutvecklingen på årsbasis ligger på +17% för riket och varierar mellan +16% i Stor-Göteborg till +20% i Stor-Malmö. Samtliga län visar tvåsiffriga prisökningar på årsbasis.

Sett till den senaste månaden steg villapriserna i Stor-Göteborg med 3% och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +2%.

Det har också sålts rekordmånga bostäder under årets första kvartal. Det såldes närmare 33.000 bostadsrätter, en uppgång på 14% mot 2020, och nästan 12.000 villor, en uppgång på 5%.

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 2% + 4% + 8% 44 920
Centrala Stockholm + 1% + 4% + 7% 102 527
Stor-Stockholm + 2% + 3% + 7% 65 017
Centrala Göteborg + 2% + 6% + 9% 67 263
Stor-Göteborg + 1% + 4% + 7% 49 177
Centrala Malmö + 2% + 4% + 10% 38 280
Stor-Malmö + 1% + 5% + 12% 34 182
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 5% + 17% 4 060 000
Stor-Stockholm + 2% + 6% + 19% 7 088 000
Stor-Göteborg + 3% + 5% + 16% 5 827 000
Stor-Malmö + 2% + 7% + 20% 5 107 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 13% 2 087 000