Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden

Valueguards prisindex för privatägda bostäder i Sverige såg i januari den största ökningen på ett år.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige steg med 2,8% i januari. Det är den största ökningen sedan januari 2020. Det är dock enligt förväntan, skriver Valueguard, då ökningen mellan december och januari brukar vara stor.

Bostadsrättsindex steg med 2,1% och villaindex steg med 3,2%. För samtliga tre storstäder ökade såväl bostadsrätts- som villaindex.

I Stockholm var ökningen 2,6% för bostadsrätter och 1,6% för villor. I Göteborg låg ökningen för bostadsrättsindex på 0,6% och för villaindex på 3,5%. I Malmö låg ökningen för bostadsrättsindex på 1,5% och för villaindex på 2,7%.

Justerat för säsongseffekter ökade prisindex med 0,6% i januari. Bostadsrättsindex steg med 0,9% och villaindex med 0,4% justerat för säsongseffekter.

Valueguard påpekar dock att prisutvecklingen inte har följt normalt säsongsmönster, sedan förra våren, och  de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet.

”Obalans mellan utbud och efterfrågan och låga räntor är påverkansfaktorer som driver priserna uppåt. Sen kan jag inte låta bli att spekulera i om prisutvecklingen kan kopplas till pandemin. Vi hänvisas till våra hem fler timmar om dygnet, här lagar vi mat, umgås, har möten, shoppar, läser läxor, arbetar och pluggar på distans. Det är nog lättare att acceptera ett högre pris och en högre boendekostnad för något som man använder. Många av de som köper bostad nu har något att sälja. De stigande priserna försvårar för förstagångsköpare”, kommenterar SBAB:s Claudia Wörmann siffrorna.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av februari i Stockholm och Göteborg. Det stiger med 1,1% i Stockholm och 1,2% i Göteborg jämfört med hela januari.