Kraftigt stigande bostadspriser – villamarknaden urstark

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige steg i februari, och mest steg villaindex. Experterna varnar dock för att den starka uppgången inte kan vara för alltid.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Valueguards prisindex för privatägda bostäder visar på en kraftig uppgång på bostadsmarknaden. Det totala indexet steg med 2,3% i februari, samtidigt som bostadsrättsindex steg med 1,6% och villaindex steg med 2,8%. Justerat för säsongseffekter ökar indexet med 1,4% i februari. Bostadsrättsindex för riket stiger med 1,1% och villaindex med 1,9% justerat för säsongseffekter.

Riksbanken bidrar till bostadsbubbla

”Trenden under pandemin med en ökad efterfrågan på större bostäder som är bättre anpassade för att arbeta hemifrån ser ut att fortsätta. Detta i kombination med ett fortsatt lågt utbud av bostäder är troligen de viktigaste förklaringarna till att priserna på bostäder fortsatte att öka i februari. Att vi inte har kunnat konsumera annat, som till exempel utlandsresor, har också skapat ett ökat ekonomiskt utrymme att lägga på boende för de som inte blivit arbetslösa”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i en kommentar.

Stigande bostadspriser i storstadsområdena

Såväl bostadsrätts- som villaindex ökade i alla tre storstäderna.

Marknad 1 månad 3 månader 12 månader
HOX Sverige +2,3% +5,4% +12,6%
Bostadsrätter Sverige +1,6% +3,4% +5,8%
Stockholm +1,4% +3,0% +4,9%
Göteborg +1,5% +2,7% +3,9%
Malmö +2,5% +4,2% +9,3%
Villor Sverige +2,8% +6,6% +16,9%
Stockholm +4,4% +8,0% +18,4%
Göteborg +0,5% +5,9% +14,2%
Malmö +6,2% +8,3% +20,8%
Källa: Valueguard

”Tyvärr är utbudet alldeles för litet för att matcha allas bostadsdrömmar och det är den viktigaste anledningen till att vi ser så kraftiga uppgångar. Men det finns också andra faktorer som eldar på. Som låga räntor, börsrally och ren psykologi. När de flesta förväntar sig högre priser går priserna upp”, säger Fredrik Kullman, VD för Bjurfors Stockholm, i en kommentar, och fortsätter:

”Bostadspriser som stiger 10-20 procent om året är ohållbart i längden, men ännu ser jag inga risker för överhettning. Hushållens ekonomi är i god form och kommer förbättras ytterligare när arbetslösheten sjunker. I takt med att fler vaccineras och pandemiläget ljusnar tror jag också vi kan räkna med ett ökat utbud. Detta kommer i så fall ha en avkylande och prisdämpande effekt.”

För tredje månaden i rad är tolvmånadersförändringen på villamarknaden över 15%. Det är första gången detta sker sedan Valueguard började följa prisutvecklingen 2005.

Valueguard anmärker på att denna uppgång noteras tillbaka till innan corona, och innefattar alla eventuella coronaeffekter. Vidare noteras att det är tydligt att senaste årets prisutveckling på bostadsmarknaden drivits av villamarknaden.

Erik Olsson skriver i en kommentar att låga räntor och lyckade vaccinationer är diskonterade i dagens marknad. Här höjs varningens finger för att framtidstro och marknadspsykologi kommer påverkas negativt av problemen med vaccinationerna. Dessutom ses räntekänsligheten göra att det kan räcka med en oro för höjda bolåneräntor för påverka marknadspsykologin.