Platzer ser starkaste uthyrningen inom kontor sedan 2017

Fastighetsbolaget Platzer redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Platzers VD P-G Persson.
Platzers VD P-G Persson. Foto: Marie Ullnert
Hyresintäkterna uppgick till 304 miljoner kronor (281), en ökning med 8,2 procent mot föregående år.Driftnettot uppgick till 228 miljoner kronor (203), en ökning med 12,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 189 miljoner kronor (134), en ökning med 41,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 583 miljoner kronor (495). Resultatet påverkas av värdeförändring av förvaltningsfastigheter på 492 miljoner kronor (253), samt värdeförändring av finansieringsavtal på -140 miljoner kronor (74).

Resultatet efter skatt blev 472 miljoner kronor (412), en ökning med 14,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,94 kronor (3,40), vilket innebär en ökning med 15,9 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,20 kronor (2,10).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 109,74 kronor (96,35).

Högkonjunktur i Göteborg

Platzer upplevde sin strakaste nettouthyrning inom kontor sedan 2017 i det fjärde kvartalet.Bolagets vd P-G Persson uppger att ekonomin återhämtat sig starkt under året, med en högkonjunktur i Göteborg.

”Fastighetsbranschens aktörer utnyttjade läget att genomföra fastighetstransaktioner i ett aldrig skådat tempo, vilket innebar att 2021 med råge blev ett rekordår för fastighetsaffärer i Sverige. För oss på Platzer blev det också tillväxtmässigt vårt bästa år då fastighetstillgångarna, utan aktieägartillskott, växte med 3,5 mdkr, vilket är mer än något annat år under min tid som vd”, skriver Persson.

Platzer, Mkr Q4-2021 Q4-2020 Förändring
Hyresintäkter 304 281 8,2%
Driftöverskott 228 203 12,3%
Förvaltningsresultat 189 134 41,0%
Resultat före skatt 583 495 17,8%
Nettoresultat 472 412 14,6%
Resultat per aktie, kronor 3,94 3,40 15,9%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 109,74 96,35 13,9%
Utdelning per aktie, kronor 2,20 2,10 4,8%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du Afv Fastighet