Storbankerna: Så mycket stiger bostadspriserna 2022

Trots de kraftigt stigande bostadspriserna i kölvattnet av pandemin tror storbankerna att uppgången kommer att fortsätta.
Bostad, bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Bostadspriserna har skjutit i höjden, trots, och kanske på grund av pandemin, där låga räntor och större fokus på hemmet fått efterfrågan på exempelvis större villor och lägenheter att skjuta i höjden. Bostadsbyggandet har också tagit fart igen, och Handelsbanken skriver i sin senaste konjunkturprognos att de höga siffrorna väntas bestå.

”Vi räknar med att bostadsbyggandet ligger kvar på en historiskt sett hög nivå de kommande åren och ser framför oss stabila, svagt stigande, bostadspriser i takt med att obalansen mellan efterfrågan och tillgängligt utbud mildras. Under loppet av 2022 räknar vi med att bostadspriserna ökar med nära 5%”, går att läsa i prognosen.

Även Swedbank skriver i sin konjunkturrapport att bostadspriserna väntas fortsätta upp nästa år.

”Önskan om mer boyta väntas bestå och eftersom det tar tid att öka utbudet med nybyggnation kommer det sannolikt vara en fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan på de villor och större lägenheter som kommer ut på marknaden. Därtill väntas bolåneräntorna vara fortsatt låga även om vi räknar med att de har bottnat för den här gången”, skriver de.

Priserna väntas stiga med i genomsnitt 15% under 2021, och 5-10% 2022 för att sedan öka i en lägre takt 2023.

Banken pekar också på att fortsatt höga prisökningar innebär att hushållens skuldsättning kommer att fortsätta stiga.

”Det kommer att fortsätta oroa såväl politiker som Finansinspektionen och Riksbanken. När nu ett omfattande bostads- och skattepolitiskt paket inte lär bli verklighet inom någon snar framtid finns det i stället en risk att regeringen ger Finansinspektionen mandat att införa ännu ett makrotillsynsverktyg. Men det vore bättre att ta ett helhetsgrepp med ett stort paket av politiska lösningar för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt än att sätta ännu ett plåster på bostadsmarknaden”, skriver de.

SEB skriver i sin Nordic Outlook-rapport att den snabba boprisuppgången skapat potential för en nedåtrekyl, och noterar att SEB:s boprisindikator föll tillbaka ordentligt i augustimätningen. Dock ligger boprisindikatorn fortfarande över det historiska snittet och mycket talar för att hemmatrenderna, med exempelvis hemarbete, kommer att bestå samtidigt som ränteläget väntas förbli lågt under överskådlig tid.

”Så länge osäkerhet kring pandemin kvarstår lär beslutsfattare därtill vara mycket obenägna att riskera en kraftig nedgång på bostadsmarknaden som skulle skada hushållens balansräkningar och därmed hämma konsumtionen. Sammantaget gör vi därför bedömningen att en kraftig priskorrektion nedåt inte är så sannolik. Efter en mindre nedgång eller utplaning i närtid är vår prognos att priserna fortsätter uppåt om än i betydligt långsammare takt än vad vi sett det senaste året”, skriver de och håller fast vid prognosen om prisökningar på 10% i år och 5% 2022.

Även Nordea skriver i sin konjunkturrapport om att andelen som tror på stigande bostadspriser har minskat, men påpekar även att undantaget för amorteringar tagits bort under början av september.

”En mindre nedgång av bostadspriserna är trolig under prognosperioden. Vi ser dock inte skäl till någon större korrigering av priserna”, skriver de.

Såväl det växande utbudet som långsamt stigande bostadsräntor väntas sätta avtryck och Nordea tror på lägre uppgångar än sina sektorkollegor. Bostadspriserna väntas växa med 12,5% i år och 2,5% 2022 mätt som årsgenomsnitt.