Svenskarna får allt svårare att köpa bostad

I och med den kraftiga prisuppgången på bostäder har hushållens köpkraft vid bostadsköp försämrats, visar Swedbanks boindex.
Pengar och bostad
Foto: Henrik Montgomery / TT

Allt fler hushåll, oberoende av var de bor i landet, får svårare att köpa en bostad, skriver Swedbank. Bankens sammanvägda boindex för småhus och bostadsrätter sjönk från 115 till 111 under första kvartalet. Siffran innebär att hushållen i genomsnitt måste lägga 27% av sin disponibla inkomst på boendet om de köper en bostad idag.

Skulle indexet falla under 100 skulle hushållen behöva lägga över 30% av sin disponibla inkomst på boendet, en nivå som historiskt visat sig vara kritisk för prisutvecklingen på bostäder.

”Om hushållen generellt behöver lägga mer än 30% av disponibel inkomst på sitt boende kan många behöva minska sin konsumtion för att kunna prioritera sitt boende. Där är vi inte än, men fortsätter prisökningen i samma takt som nu är risken stor att vi snart närmar oss den punkten för många hushåll”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Det är tufft för såväl unga förstagångsköpare som för ensamstående att köpa en bostadsrätt. I 17 av landets 43 största kommuner lägger unga förstagångsköpare 30% eller mer av sin disponibla inkomst på boendet. Samtidigt är det endast i en av de största kommunerna, Västervik, som en ensamstående med två barn behöver lägga mindre än 30% av disponibel inkomst på boendet. För ensamstående utan barn är det endast i Borlänge, Sandviken, Västervik och Örnsköldsvik som de behöver lägga mindre än 30% av disponibel inkomst på boendet.

Men även för sammanboende är prisuppgången på bostäder kännbar, speciellt i större kommuner. För sammanboende med barn är det nu 11 kommuner av landets 43 största kommuner som kräver att hushållet lägger 30% eller mer av disponibel inkomst på boendet vid köp av småhus. Vad gäller bostadsrätter är det endast i Stockholm boendeutgifterna kostar mer än 30% av disponibel inkomst.

”Tidigare har det inte varit något större problem för sammanboende att köpa ett småhus eller en bostadsrätt oberoende av var i landet man bor. Det är på väg att ändras. Det är inte längre bara Stockholm och Göteborg det blir svårare, det börjar gälla allt fler kommuner”, säger Arturo Arques.