Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

De fullvuxnas uttåg

2018-04-04 18:00

Många, inte minst jag själv, är oroliga för att Donald Trump, genom sin kombination av okunnig arrogans och lynnighet, ska driva USA och därmed också världen mot en ekonomisk eller militär katastrof. En lugnande tanke har varit att det finns motvikter till presidentens makt. Inrikespolitiskt består de av rättsväsen och domstolar samt kongressen.

Hittills har rättsväsendet i många avseenden fungerat just som en sådan motvikt. Däremot har kongressen, med republikansk majoritet i båda kamrarna, inte gjort det. I brist på styrning från presidenten har kongressen i stället drivit fram en politik som leder till snabbt växande underskott i statsbudgeten. Det är inte bra, men den eventuella katastrofen till följd av detta ligger några år framåt i tiden.

När det gäller utrikespolitiken och handels­politiken är presidenten mer fri att göra som han vill. Där har många hoppats att de egna rådgivarna skulle fungera som motvikt. Man har talat om de ”fullvuxna”, som genom sina omdömen och auktoriteter skulle förhindra presidenten att leva ut sina värsta instinkter. Dessa personer är eller var försvarsministern Jim Mattis, utrikesministern Rex Tillerson, stabschefen John Kelly, den främste ekonomiske rådgivaren Gary Cohn och den främste säkerhetsrådgivaren H R McMaster.

Även det förefaller till viss del ha fungerat. Bob Corker, ordföranden i senatens utrikesutskott, har gett en livfull beskrivning av deras metoder. Bland annat liknade Corker Vita huset vid ett ”day care center”, där Trump genom lock och pock förhindras att genomföra olika tilltänkta upptåg.

Leden av fullvuxna i Vita huset glesnar dock. Gary Cohn har avgått eftersom han inte kunde ställa upp på den protektionistiska politik som presidenten vill driva. Tillerson blev avskedad på en tweet och McMaster blev också avskedad, dock under mindre förnedrande former.

Den som flutit upp som presidentens viktigaste rådgivare i handelspolitiska frågor är nu ärke-protektionisten Peter Navarro. Han har beskrivit sin uppgift som att ge en teoretisk underbyggnad åt presidentens instinkter. Dessa instinkter är enligt Navarro alltid riktiga. Inte mycket till motvikt där.

Det innebär att bromsen emot ett fullfjädrat handelskrig inte finns inom Vita husets väggar. Hur långt det utvecklas i denna vända är svårt att säga. Kanske marknadens reaktioner på en aggressiv protektionism stämmer presidenten till eftertanke.

Arbetet på att underminera WTO kommer dock sannolikt att fortsätta, vilket på sikt är mycket allvarligt. Om Peter Navarro skulle behöva något extra argument för att skjuta WTO i sank, kan han säkert få det av John Bolton, som har efterträtt McMaster som presidentens nye säkerhetspolitiske rådgivare. Han är en svuren fiende till alla internationella organisationer som har någon möjlighet att beskära handlings­utrymmet för USA.

En mer akut katastrofrisk finns dock på den militära sidan. Fokus under de närmaste månaderna kommer att ligga på Iran och Nordkorea. Trump har tydligt deklarerat att han vill säga upp kärnkraftsavtalet med Iran. Detsamma vill Bolton, liksom superhöken Mike Pompeo, som av Trump har nominerats till utrikesminister. Alternativet till kärnkrafts­avtalet är ett regimbyte i Iran, vilket skulle komma till stånd genom ett militärt ingrepp av USA. När det gäller Nord­korea har både Bolton och Pompeo en förkärlek för militära lösningar. Bolton har sålunda nyligen i en debattartikel argumenterat för att USA ska slå till mot Nordkorea utan föregående provokation därifrån. Detta ligger säkerligen nära Trumps instinkter. I vägen för en sådan utveckling står försvarsministern Jim Mattis, den mest fullvuxne av de fullvuxna. Hur länge han vill eller får vara kvar är det dock ingen som vet.

Håller nollan

Hinner Riksbanken få upp räntan över noll innan ­konjunkturen vänder ned?

Ulf Jakobsson

Fler krönikor av Ulf Jakobsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet