Curasight börsnoterar sig på Spotlight

Danska Curasight utvecklar effektiv och skonsam teknik inom diagnostik och strålbehandling inom cancerbehandling och kommer att listas på Spotlight i början av oktober. Samtidigt samlar företaget upp till 96 miljoner DKK.

Företaget har utvecklat ett diagnostiskt verktyg som heter uTRACE® och en ny behandlingsmetod med uTREAT®. Totalt pågår inte mindre än åtta fas II-studier inom cancerområdet baserat på Curasights teknik.

“Vi kommer att använda det extra kapitalet för att genomföra kliniska fas III-studier för att skicka in en ansökan om FDA-godkännande av uTRACE®, men också för att utveckla uTREAT®-plattformen för den första behandlingen av hjärncancer”, säger VD Ulrich Krasilnikoff.

Det kapital som nu samlas in kommer således att användas för att verifiera tekniken genom två fas III-studier, där tekniken riktar sig till tusentals cancerpatienter och därmed också går in på en miljard marknader.

Ger en bild av spridningen av cancer

uTRACE® är ett användbart diagnostiskt verktyg för att detektera cancerceller med en specifik biomarkör, som bara finns på cancercellerna och samtidigt är en av anledningarna till att cancer sprider sig.

“Det är en vanlig och använd teknik globalt, men det vi har gjort är att utveckla en specifik tracker. Den ger viktig information om var cancer är i kroppen och om cancer är aggressiv eller inte, dvs. vilken risk det utgör och därmed hur cancer kan utvecklas”, säger Krasilnikoff och fortsätter:

“Speciellt i hjärncancer är det värdefullt att få klarhet i var tumören är lokaliserad och om den är godartad eller malign.”

Detsamma gäller vid prostatacancer – eftersom det är mycket viktigt att ta reda på om det är aggressivt eller inte, eftersom endast två av tio fall kommer att utvecklas till aggressiva.

Samtidigt är den nuvarande diagnosmetoden både felaktig och smärtsam, vilket innebär att många opereras felaktigt – baserat på mottot “bättre säkert – än ledsen”, eftersom man inte kan ge en tydlig diagnos av hur allvarlig prostatacancer är.

“Att ta bort prostata är inte utan komplikationer eftersom patienten därefter lider av impotens eller inkontinens”, säger han och fortsätter:

“Med uTRACE® kan diagnosen ställas snabbt. Skanningen tar bara en timme och sparar både tid och pengar för sjukhusen.”

En extra bonus är att det också upptäcktes i en fas II-bröstcancerstudie att fler patienter hade hjärncancer som inte skulle ha upptäckts om de inte hade deltagit i uTRACE®-studien.

Skyddar frisk vävnad

Företaget utvecklar också uTREAT®, som är en strålbehandling som riktar sig till hjärntumörer och metastaser. Strålbehandlingen är koncentrerad till enbart cancercellerna, eftersom samma målsubstans används som i uTRACE®, som bara påverkar cancercellerna.”

“Det skyddar friska omgivande vävnader och löser problemet med allvarliga biverkningar som kan bero på traditionell extern strålbehandling, där du inte kan undvika att också bestråla friska vävnader och organ.

Tekniken innebär att man injicerar läkemedlet uTREAT®, som söker efter cancerceller och metastaser och bestrålar cellerna inifrån. Effekten av behandlingen kan detekteras visuellt genom bilder av tumören som gradvis kommer att försvinna.

“Det är också mycket användbart om cancern har spridit sig till flera ställen.”

uTREAT® är den första metoden som kommer att bestråla hjärntumörer inifrån och genomförde prekliniska prövningar med metoden i andra cancerindikationer ser väldigt lovande ut, säger Krasilnikoff.

“uTRACE® har redan testats på mer än 400 patienter vid Rigshospitalet i Köpenhamn och vi strävar efter att få ett snabbspårgodkännande i både Europa och USA med inlämning av en ansökan till FDA inom tre år för att få en efterföljande FDA-godkännande.”

Metoden kommer initialt att användas i hjärncancer och prostatacancer, men andra cancerformer kommer också att inkluderas därefter.

Ser du några risker, några nackdelar?

“Ingenting är 100 procent säkert i medicinsk forskning, men uTRACE har testats på mer än 400 patienter utan att biverkningar rapporterats, precis som uTREAT – som ännu inte har varit hos människor – består av väl testade komponenter, så vi har en god känsla för produkterna.”

Fördelen med produkterna är att cancern kan visualiseras och möjliggöra en tydligare diagnos och behandling genom uTRACE och uTREAT.

Cancerdiagnos och behandlingar är ett område som växer snabbt just nu, vilket inte minst framgår av att läkemedelsföretaget Novartis förvärvade två företag inom diagnostik och behandling.

Vid börsintroduktionen kommer företaget att samla sammanlagt 96 miljoner DKK i två omgångar. 46 miljoner kommer att tas in omedelbart och med möjlighet att ta in resten om ett år. Värderingen före noteringen är 200 miljoner DKK.

“Vi använder främst pengarna för att genomföra planen för att ge uTRACE till marknaden och utveckling och uTREAT, skapa bättre, billigare och mer exakta behandlingsmetoder för cancerpatienter till förmån för patienter, hälso- och sjukvården, som i slutändan också kommer att skapa mervärde för aktieägarna”, avslutar Ulrich Krasilnikoff.

 

Erbjudandet består av högst 2,27 miljoner aktier samt högst cirka 1,99 miljoner vederlagsfria teckningsoptioner TO1. Bolaget kommer vid fullteckning tillföras initalt 32,7 miljoner danska kronor och vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna ytterligare cirka 34,2 miljoner danska kronor, sammanlagt cirka 66,9 miljoner danska kronor.

Anmälningstiden inleds den 3 september och avslutas den 17 september. Curasight värderas före emissionen till 200 miljoner danska kronor.

Första dag för notering: 8 oktober 2020

Läs mer här

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här