FluoGuide tar in nytt kapital för att förbereda fas III-studie – följer plan

Det danska medicinteknikbolaget FluoGuide kan ta in upp till cirka 6,4 miljoner danska kronor före emissionskostnader genom de optioner som emitterades i samband med bolagets IPO under 2019. Kapitalet ska användas för att genomföra en fas III-studie på bolagets kandidat FG001, som är inriktad på den gigantiska marknaden för cancerkirurgi.
Fluoguide

FluoGuide är ett danskt bolag som har utvecklat en metod som används inom cancerkirurgi. Med bolagets revolutionerande produkt, som injiceras i patienten och gör att cancercellerna blir självlysande, är tanken att kirurgernas arbete vid operationer ska underlättas då kirurgerna kan arbeta mer målinriktat. Bolagets produkt minskar även risken för kvarlämnad cancervävnad, vilket i sin tur gör att risken för att ytterligare operationer behövs minskar.

Produkterna väntas också leda till en ökad sannolikhet att patienten blir botad.

I likhet med många andra forskningsbolag är det studierna som är det viktiga för FluoGuide i detta skede. Det som väntas närmast är att resultatet från bolagets fas I/IIa proof of concept-studie ska presenteras. Detta förväntas kunna ske under tredje kvartalet innevarande år.

– Vi inom bolaget ser detta som en väldigt attraktiv investering då glioblastom är en viktig indikator (inom cancerkirurgi reds.anm) och kan tillgodose ett behov på marknaden som inte tidigare kunnat mötas. Bolaget går samtidigt från prekliniska studier till fas III-stadiet inom 12-15 månader, säger vd Morten Albrechtsen och fortsätter:

– Utgivandet av teckningsoptioner är en integrerad del av bolagets börsnotering och dessa har varit upptagna för handel på Spotlight Stock Market från noteringen och kommer att handlas fram till den 5 maj 2020. Vill innehavaren nyttja sina optioner för teckning av nya aktier kan detta göras till och med den 7 maj 2020.

Teckningsoptionerna som emitterades i samband med bolagets IPO uppgår till drygt en miljon optioner som ger optionsinnehavarna rätten att teckna nya aktier för 5,95 danska kronor per aktie. Senaste betalda kurs för bolagets aktie är i skrivande stund 9,84 danska kronor. Kurs på nämnda teckningsoptioner är 3,70 danska kronor.

FluoGuides vd berättar att cirka hälften av kapitalet från optionsinlösen ska användas till att förbereda de kliniska fas III-studierna. Under de kommande två månaderna ska även en fjärdedel finansiera framsteg i pipelinen för nya produkter, det vill säga utöver glioblastom som används för bolagets kandidat FG001. Den sista fjärdedelen utgör reservkapital.

– FluoGuide’s börsnotering och första tid på börsen har, att döma av aktieutvecklingen, varit en succé, där också utvecklingen av priset för bolagets optioner är en del av denna framgång”, säger Morten Albrechtsen och fortsätter:

“Vår intention är att fortsätta i samma hög takt de kommande åren.”

FluoGuide börsnoterades på Spotlight Stock Market den 7 maj i fjol. Teckningskursen i den emission av units som genomfördes inför noteringen uppgick till 4,95 danska kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.


Läs mer här.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här