Annons från Spago Nanomedical AB

Genombrott för nanomedicinsk cancerterapi

Efter att data visat att grundtekniken fungerar genomför nu svenska bioteknikföretaget Spago Nanomedical AB en emission för att öka takten i båda sina cancerprojekt
Genombrott för nanomedicinsk cancerterapi - SPAGO_2_900x600
Patient genomgår MR-undersökning

Spago Nanomedical i Lund utvecklar nanomedicinska preparat för diagnostik och behandling av cancer. Bolaget driver två projekt, det cancerselektiva kontrastmedlet SpagoPix för magnetisk resonanstomografi (MR) och radionuklidbehandlingen Tumorad. Båda projekten är baserade på egenutvecklade nanomaterial.

– Under förra året gladdes vi åt genombrott i projekten och att vår grundteknik visade sig fungera som tänkt i människa. Det minskar risken i projekten, säger Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB.

Precis och skonsam strålbehandling

För att finansiera projekten genomförs nu en emission på 59 miljoner kronor, med en option på ytterligare tio miljoner kronor. Teckningstiden går ut den 23 februari.

Ett viktigt fokus för bolaget är att driva utvecklingen av Tumorad mot klinisk prövning.

– Vi har visat att vår grundteknik fungerar i kontrastmedelsprojektet men det är inom läkemedel vi ser de riktigt stora framtidsmöjligheterna, konstaterar Mats Hansen.

Tumoradprojektet inleddes 2014 och använder samma teknologiplattform som SpagoPix för sitt nanomaterial. Här laddas materialet med radioaktiva isotoper för invärtes strålbehandling, så kallad radionuklidterapi.

Genom att nyttja tumörens egen näringsförsörjning ökar precisionen och möjligheten att nå spridd cancer och svårtillgängliga tumörer. Den lokala behandlingen gör även att en lägre stråldos kan användas för att uppnå terapeutisk effekt. Samtidigt kan bestrålning av omkringliggande vävnad minimeras.

– Det betyder att Tumorad kan bli en möjlig väg att även behandla spridd cancer och metastaser, säger Mats Hansen.

Ett intensivt arbete pågår för att Tumorad så fort som möjligt ska påbörja en bred klinisk prövning, en så kallad paraplystudie med patienter som har olika typer av cancer.

Byter börslista

Kontrastmedlet SpagoPix ligger längre fram i sin utveckling. Försök i människa har redan visat mycket god kontrast i tumörer, men även i bukspottskörteln där det idag inte finns några bra kontrastmedel. Ett problem med befintliga kontrastmedel är en benägenhet att leda till falskt positiva tumördiagnoser, vilket inte bara orsakar stort lidande för patienter utan även medför kostnader för vården. Spago avser inleda ett samarbete med annan aktör för den fortsatta utvecklingen av kontrastmedlet. Mats Hansen ser det som möjligt, givet de data som finns, att ha en färdig produkt klar inom fem till sex år.

– Framgångarna har tagit bolaget ett rejält steg framåt vilket bidragit till beslutet att öka vår synlighet i Sverige och internationellt genom att byta lista från Spotlight Stock Market till First North, konstaterar Mats Hansen avslutningsvis.

”Stärkta av framstegen i våra projekt gör vi en emission för att öka takten till klinik med Tumorad®, ett läkemedel med möjlighet för behandling mot aggressiv cancer.”

Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB

Läs mer om Spago Nanomedical här.

 

 

Denna artikel är en annons från Spago Nanomedical AB,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från AWS