Passiva investeringar: risker, kostnader och fördelar

Det har blivit alltmer populärt med passiva investeringar. En enkel investeringsstrategi kräver aktivt intresse redan från början. Vilka kritiska faktorer måste investeraren överväga innan han eller hon kommer fram till den rätta mixen av aktiva och passiva tillgångar?

Som vi redan vet baseras valet av rätt passiv fond på ett flertal olika faktorer. För att verkligen kunna bedöma en produkts utveckling måste några viktiga saker, till exempel marknadsexponering, struktur, jämförelseindex och utveckling gentemot total ägandekostnad, övervägas för att säkerställa att en produkt levererar som utlovat.

Att verkligen undersöka alternativen noggrant är grunden till rätt passiv strategi.

Passiva investeringar har blivit allt populärare, och investerarna strävar efter exponering till en låg kostnad utan risk för betydande underavkastning gentemot jämförelseindex. Men precis som med alla andra investeringsstrategier måste investerarna ta sig tid och göra grundarbetet för att förstå de presumtiva riskerna, dolda kostnaderna och övergripande fördelarna. Den här artikeln undersöker de sju kritiska faktorer som måste övervägas innan en investering.

Passiva investeringar läs mer hos Fidelity här

1. Struktur

Investeraren måste först bestämma struktur på sin passiva produkt för att hitta det mest lämpliga instrumentet för att balansera marknadsexponering, avkastning, risk och likviditet. De flesta investerare köper ETF:er, och väljer då mellan fysiska och syntetiska ETF:er, vilka ger olika avkastnings- och exponeringsprofiler.

2. Exponering

Passiva investerare måste överväga sin exponering och identifiera vad det egentligen är som följs. Det finns inte två index som är lika och sammansättningen av olika index bör övervägas noggrant så att man förstår exponeringsfaktorerna.

Det är viktigt att investeraren förstår vilka kriterier som påverkar skillnaden mellan fondens utveckling och dess jämförelseindex.

3. Förvaltningsmetod och kompetens

Investeraren måste förstå de olika metoderna för att bedöma hur väl en fond följer sitt jämförelseindex.

Skillnaden mellan fondens utveckling och dess jämförelseindex kan komma från fondavgifter samt olika metoder för indexspårning och fondförvaltning.

Fondavgifterna kan ha en väsentlig påverkan på lång sikt, och därför är en fond med låga avgifter att rekommendera för bästa möjliga avkastning på investeringarna.

Oavsett metod för att spåra fondutvecklingen är förvaltaren och dennas kompetens när det gäller att verkställa metoden en kritisk faktor. Kompetens kan ofta bedömas genom aktiv risk, eller TE, som kan minimeras genom effektiv kassaflödeshantering och minimala transaktionskostnader.

4. Avgifter och kostnader

Tilltalande låga avgifter för passiva investeringar är inte alltid lika med låga kostnader. Att förstå dolda avgifter och effektiva produkter är avgörande.

5. Likviditet

Den underliggande tillgångsklassens eller innehavets likviditet måste liksom instrumentets likviditet vägas in i bedömningen. I vissa tillgångsklasser, som högavkastande skuld, kan den passiva fonden spåra helt andra index eller jämförelseindex än det som investeraren vill ha exponering mot.  Investeraren bör gå igenom sin strategiska tillgångsallokering (SAA) och ta hänsyn till effekterna av lägre avkastning i det likvida indexet.

Dessutom bör en investerare också ta hänsyn till utvecklingen när det gäller volatila marknadsvillkor. En ETF kan till exempel inte innehålla kontanter, och när en annan investerare begär att få tillbaka sina pengar måste fondförvaltaren eventuellt sälja tillgångarna till det pris han kan få. Om det händer så får det en väsentlig inverkan på utvecklingen och kostnaderna.

6. Värdepappersutlåning

Förvaltare har kunna minska sina avgifter för passiva fonder genom aktieutlåning. Tillgångarna i en fond lånas ut till tredje parter mot en avgift, som oftast delas 60/40 mellan investeraren och fondförvaltaren. Aktieutlåning är inte alltid till fördel för investeraren, om motparten skulle hamna i fallissemang och de som lånat aktierna inte kan lämna tillbaka dem.

7. Valutasäkringsindex

Vid investeringar utanför de lokala marknaderna omfattas avkastningen av valutarisker. En dynamisk säkringsmetod bedömer valutaexponeringen för de underliggande tillgångarna och justerar säkringspositionen dagligen när tröskelvärden överstigs. Denna metod resulterar sannolikt i en mer korrekt säkring och potentiellt ett renare investeringsutfall för investeraren jämfört med en månadsbaserad säkringsprocess.

Som med alla investeringsstrategier måste investerarna vara på det klara med sina mål och förstå alla relevanta risker innan en investering. Genom en aktiv inställning till passiva investeringar är chansen större att man lyckas matcha sina förväntningar när det gäller avkastning och risk.

Passiva investeringar läs mer hos Fidelity här

Tidigare avkastning är inte alltid en indikation på framtida resultat. Om du förstår de kritiska faktorerna när det gäller passiva investeringar blir det lättare att välja rätt investeringsfond, och att få en produkt som levererar det som utlovats.

Riskinformation:

Detta är en annons från Fidelity International. Artikeln är inte skriven av Affärsvärldens redaktion. Eftersom det här handlar om en investering i någon form vill vi påminna om att en investering innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.