Physitrack gör IPO med SaaS-lösning för vården

Med närmare 90 000 kunder och tre miljoner användare går Physitrack in på Nasdaq First North och nästa kapitel i framgångssagan.

Med sin SaaS-lösning gör Physitrack det möjligt för patienter att digitalt få tillgång till journaler och rehabiliteringsprogram. Det globalt verksamma bolaget grundades 2012 och har sedan starten stadigt ökat i tillväxt utan att springa för fort, något som ligger i bolagets DNA. För tanken om stadig tillväxttakt har bolagets vd och medgrundare Henrik Molin sin far att tacka.

– Jag är uppväxt i en entreprenörsfamilj och har sedan jag var liten fått höra min pappa prata om vikten av att växa bolag i trygg takt, med begränsad risk på nedsidan för aktieägare. Det är precis vad vi har gjort i Physitrack och även vad vi ämnar göra framåt. Däremot kommer vi i samband med denna notering att skruva upp tempot för att stödja den starka tillväxten i befintliga marknader och lansering på nya, spännande marknader. Vi har även ett framgångsrikt förvärvsprogram som vi kommer att lägga mer fokus på framöver, säger Henrik Molin, vd.

Hur har pandemin påverkat er?
– 2020 har varit vårt bästa år hittills. Bolaget växte över 150% organiskt under 2020. Många inom sjukvården har insett att digitala processer är det bästa sättet för att bibehålla patientkontakten. I samband med detta har vi fått en väldig skjuts. Vi fick under pandemiåret många investeringsbeslut från privata och offentliga sjukvårdssystem. För ett bolag som vårt har det varit ett enormt bra år som möjliggjort många spännande projekt och kundrelationer. Nu tar vi med oss denna tillväxttakt framåt, säger Henrik Molin, vd.

Physitrack har kunder på fem kontinenter i 17 tidszoner och är marknadsledande i bland annat Australien, England, Nederländerna och Kanada. I Norden har bolaget stark närvaro i Finland och Sverige via sina dotterbolag Physiotools och Mobilus. Med sin digitala lösning gör man det enklare för vårdgivare i deras kontakt med patienterna. Kundstocken består främst av fysioterapeuter men även vårdgivare inom mental hälsa, yogateraputer, osteopater, kiropraktorer och akupunktörer.

– Att vi noteras är jättespännande. Nasdaq First North är enligt mig Europas bästa innovations och entreprenörsbörs med en internationell profil och följarskara. Sverige är ett teknologimecka och en naturlig kontext för oss att finnas i. Vi har haft börsnoteringen planerad under en lång tid då många av våra kunder känner sig mer bekväma med att samarbeta med börsnoterade bolag. Noteringen skapar en edge i branschen med den transparens den också innebär. Det känns jättekul att vi äntligen tagit steget. Inte minst ur ett kommersiellt perspektiv, säger Henrik Molin, vd.

Physitrack är ett världsledande teknologibolag inom fysioterapisektorn. Bolaget är verksamt inom telemedicinmarknaden med nisch inom telerehabilitering. En global marknad som innan pandemin beräknades vara värd cirka 3 miljarder dollar och förväntas växa till 9 miljarder dollar de närmsta åren. Läs mer om Physitrack här.

Teckningstid: 9 juni – 16 juni 2021
Teckningskurs: SEK 40
Emissionsvolym: SEK 175 miljoner
Notering: Nasdaq First North Premier Growth Market
Första dag för handel: 18 juni 2021

Disclaimer:
Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av bolaget eller de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet är tillgängligt här.