SolidX gör börsintroduktion – utmanare i konsultbranschen

Med målet att förbättra villkoren för anställda i konsultbranschen tog SolidX fart på riktigt för några år sedan. Affärsidén visade sig vara eftertraktad.

De senaste två åren har SolidX omsättning ökat med över 500%, bara sedan i juni 2021 har man nyanställt 28 personer och fortsätter samtidigt att växa inom flera branscher där affärsidén är applicerbar. Nu gör bolaget börsintroduktion, genom försäljning av befintliga aktier, på Spotlight Stock Market.

Filip Alexanderson är grundare av SolidX och idag 100% ensam ägare. Med sin egen bakgrund i konsultbranschen kände han att det fanns mycket att förändra i branschen. Framför allt de anställdas löner och förmåner. Därför startade han SolidX ett konsultbolag som erbjuder dess anställda betydligt högre lön än vad de flesta andra konsultbolag gör. Denna affärsstrategi har tagit bolaget långt och man har, trots de höga löner man erbjuder landat på god vinstmarginal.

– Vår affärsidé är mycket enkel på pappret. Det enda som skiljer oss från andra konsultbolag är att vi erbjuder bättre lön och bättre villkor. Trots detta har vi höga marginaler. Nu gör vi en börsintroduktion, genom försäljning av befintliga aktier för att uppnå spridning. Bolaget har inget kapitalbehov utan börsnoteras för att öka transparensen gentemot våra kunder och för att påbörja vår planerade förvärvsresa, säger Filip Alexanderson, grundare och vd.

Konsultbolaget nischar sig inte inom något speciellt område utan erbjuder sina kunder konsulter i form av allt från IT, ingenjörer, ekonomer, marknadsförare med mera. SolidX har också startat upp ett dotterbolag där man hyr ut läkare och sjukvårdspersonal. Personalomsättningen i bolaget är anmärkningsvärt låg. Två personer på 10 år. Samtidigt har man ökat personalstyrkan markant.

– Vi har fantastiska kunder som IKEA och Eriksson. Då vill vi inte vara nischade. Vi vill kunna erbjuda fler kompetenser. Anledningen till att våra anställda stannar är till stor del de, för branschen, konkurrenskraftiga löneavtal vi erbjuder. Det här gör att våra anställda tipsar sina vänner och kollegor om SolidX. Om en anställd lyckas värva en person som blir anställd tilldelas en bonus på mellan 5000–10000 kronor. Det här gör att våra konsulter agerar säljare åt oss. I vanliga fall, för att få in 5–7 anställda behövs det ca 8–9 säljare. Men våra anställda får mer pengar när de värvar nya anställda och redan där har vi uppnått dubbelt så hög vinstmarginal. Våra anställda blir våra säljare. Därför växer vi som vi gör, säger Filip Alexanderson, grundare och vd.

SolidX ger sina konsulter stor frihet vilket också resulterat i mindre overheadkostnader i form av kontorslokaler samt lägre kostnader för gemenskapsaktiviteter. Genom att minska overheadkostnader kan bolaget ge bättre förmåner och därmed också ses som en utmanare i en annars välbeprövad bransch. Affärsmodellen håller fokus på medarbetaren och det har man visat sig vinna mycket på. Pandemin har inte påverkat bolaget mer än att man troligtvis hade haft en betydligt större ökning av omsättningen utan dess intåg. Däremot kan man se en positiv fördel i att samhället digitaliserats mer vilket gjort att man i ännu större utsträckning kan sätta rätt person på rätt plats.

– Har vi exempelvis en konsult i Malmö som vi vet är perfekt för ett uppdrag i Stockholm kan vi som det ser ut idag sätta denne på det uppdraget då distansarbete blivit mer accepterat. Det fungerade inte på samma sätt tidigare då det krävdes att man skulle vara på plats betydligt mer. Det är kul att kunna leverera kompetenser utifrån det perspektivet, säger Filip Alexanderson, vd och grundare, SolidX.

Faktaruta

Anmälningsperiod: 11 oktober – 25 oktober 2021
Pris per aktie i erbjudandet: 5,00 SEK per aktie.
Erbjudandet: Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. Notera att SolidX inte kommer att tillföras något kapital i samband med erbjudandet. Lägsta gräns för att genomföra erbjudandet uppgår till 62 procent av den totala försäljningsvolymen, motsvarande cirka 15,5 MSEK. Emissionskostnaderna i erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK.
Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 000 SEK).
Antal aktier i bolaget: 31 000 000 aktier.
Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 155 MSEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,65 MSEK, motsvarande cirka 10,6 procent av den totala försäljningsvolymen.
Planerad första dag för handel på Spotlight stock Market: Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 3 november 2021.
ISIN-kod: SE0016797971
Utspädning: Erbjudandet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare.

Läs mer här.

Teckna idag här.