Svenskt bolag vill utveckla coronavaccin

Det svenska läkemedelsbolaget ISR har kommit långt i utvecklingen av läkemedel mot hepatit B, cancer och hiv. Bolaget genomför nu kliniska och toxikologiska studier som, om de faller väl ut, även kan leda till ett coronavaccin.
Ola Winqvist, vd på ISR.

ISR, Immune System Regulation, utvecklar läkemedel som syftar till att stimulera immunförsvaret. Bolaget har de senaste åren gjort flera framsteg, bland annat med en immunolid baserad på en makrolid antibiotika.

– Vi vet sedan tidigare att olika antibiotika kan ha viss effekt på virus eftersom molekylerna i

den makrolida antibiotikan har en immunstimulerande verkan. Det vi har gjort är att strukturera om den molekylen så att den inte längre hämmar bakterier utan istället kraftigare stimulerar immunsystemet, säger Ola Winqvist, vd på ISR och professor i klinisk immunologi.

Vill bota hepatit B

Målsättningen är att ISR:s läkemedel ska kunna bota bland annat hepatit B, en sjukdom som cirka 270 miljoner människor lider av världen över. ISR har tagit fram en läkemedelskandidat som de nu genomför toxikologiska tester på tillsammans med ett kinesiskt bolag.

– Det här är vår egen substans som vi har forskat på och utvecklat en förståelse för. Testerna har gått väldigt bra och vi har kommit långt. Det toxikologiska programmet kan vara klart mot slutet av sommaren, säger Ola Winqvist och fortsätter:

– Vi ser att vår kandidat kan vara användbar mot flera sjukdomar. Bland annat mot cancer och vi kommer även att påbörja en onkologisk studie för att se dess verkan på långtgående urinvägscancer.

Läs mer om ISR arbete här.

Ska söka tillstånd för coronavaccin

Om de toxikologiska studierna går som förväntat kommer ISR under hösten att söka tillstånd för att utveckla ett coronavaccin.

– Det behövs ett nytt sätt att tänka kring hur man gör vaccin. Vi har sett att våra substanser stimulerar de celler som är i det första försvaret mot covid-19 och kan skapa ett lokalt skydd i lungan. Vi skulle kunna påbörja tester för ett vaccin efter årsskiftet och kanske hinner vaccinet bli klart i tid för covid-19, annars är vi väl förberedda för ett eventuellt kommande covid-2020 eller covid-2021, säger Ola Winqvist.

Testar läkemedelskandidat mot hiv

ISR har även en pågående fas 2-studie för en läkemedelskandidat mot hiv.

– Studien går bra men vi har haft svårt att hitta tillräckligt många patienter som kan delta. Vi har väldigt höga inklusionskrav och har därför varit tvungna att exkludera många som vill vara med. Det blir ännu lite svårare nu i dessa coronatider då vi inte vill inkludera personer som riskerar att bli sjuka i covid-19. Vår förhoppning nu är att kunna återuppta studierna efter sommaren, eventuellt med tester även i Tyskland, säger Ola Winqvist.

ISR inledde sin utveckling av läkemedel efter att de i en forskningsstudie observerat ett samband mellan hormonsystemet och immunförsvaret i katter som lider av Feline Immuno-deficiency Virus (FIV) och likt människor kan dö i aids. En studie på människor visade att hormonet GnRH får T-celler – en typ av vita blodkroppar i immunförsvaret som innehåller hiv-viruset – att synliggöra viruset för immunsystem. Immunsystemet kan då eliminera de smittade T-cellerna och förstöra dem helt.

– Vid en klinisk studie i Sydafrika kunde vi se att de aktiva T-cellerna var fler, och hiv-nivåerna i blodet hade sjunkit, efter behandling med GnRH. Vanligen går hiv-nivåerna upp

när man slutar med bromsmedicinerna, men här fortsatte de nedåt ytterligare en månad efter avslutad behandling, säger Ola Winqvist.

Fakta:

Immune System Regulation Holding AB är ett svenskt innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Huvudkontoret ligger på Rörstrandsgatan 58 i Stockholm och forskningen görs vid Karolinska sjukhuset.

Läs mer på www.israb.se.

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här